Wednesday, December 31, 2008

still socking alongAt home for the holidays, you should think I was knitting a big project, no? I am afraid the sockknitting bug is still going strong here... I finished the Firestarters. And I explored more ways to use leftovers sock yarns. I am on a yarn diet, but I also like to play with colors and yarns...

10 dagen thuis... dan zou je toch wel aan een groot project moeten breien niet? Nee dus, het sokkenvirus woedt nog altijd hevig hier in Leuven.
Ik breide de 'Firestarters' uit...
En ik ging op zoek naar meer sokken met overschotjes. 't Is crisis en ik ben op garendieet, maar bovendien is spelen met overschotjes ook gewoon leuk.


I made these using the 'random stripe generator'. On this site you can select the colors you want to use, and the width of your stripes. Have fun clicking!
Deze maakte ik via de 'stripe generator'. Op die site kan je zelf de kleuren aangeven die je wil gebruiken, en hoe dik de strepen mogen worden. Veel klikplezier!

I started another pair, in more 'manly' colors. The men in the house truly dislike the red stripe, so maybe this is another pair for me.
Daarna startte ik nog een paar, in meer 'mannelijke' kleuren. Alleen vinden de mannen hier die rode streep maar niks. Dus dat worden toch nog sokken voor mij.


I also wanted socks that were less stripey. These are 'blender' socks. I remember now why I don't like variegated yarns. It's so unpredictable how it will look in the end. I do like the purl side of this sock better, so that gave me an idea for another sock... I am not socked out yet!
En ik wou ook sokken die minder gestreept waren - dit zijn de 'overvloeisokken'. Nu weet ik weer waarom ik gevlamde garens niet leuk vind - het resultaat is zo onvoorspelbaar! Eigenlijk vind ik de averechtse kant van deze sok 'vloeiender', en dat geeft me weer ideeën voor een volgende sok... Ben nog niet uitgesokt dus!

Tuesday, December 23, 2008

challenges - uitdagingen

The last weeks I am bitten hard by the sockknitting bug. This is partly due to the 'sock knitters anonymous', a group on Ravelry, and their 'sockdown!' knitting challenge. This challenge was designed to encourage knitters to try different techniques, and master new skills. Each month, knitters can choose between a designer or a technique to participate.
For instance, in October you could choose between 'holiday stocking' as a theme, or knit something by the designer Stephanie Vanderlinden.I knit the 'Livia' socks by this designer.
De laatste weken ben ik weer helemaal besmet door het sokkenbreienvirus. Dat is te danken aan een groep op Ravelry, de 'sockknitters anonymous'. Ze organiseren een 'sockdown' uitdaging, een soort wedstrijd. Bedoeling is om breisters aan te moedigen om nieuwe technieken uit te proberen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Elke maand kan er gekozen worden tussen een nieuwe techniek, of een sok breien van een bepaalde ontwerpster.
Bijvoorbeeld in oktober kon je kiezen tussen een 'kerstsok' als thema, of je kon een sok breien van de Duitse ontwerpster Stephanie Vanderlinden.

Ik breide de Livia sok van deze ontwerpster.

In November, you could do 'slip stitch knitting', or knit something by Wendy Johnson.
I knit the 'Jules' socks,the blue ones in the previous post, that incorporates a slip stitch pattern.
In november kon je een sok breien met verlengde steken, of een sok ontworpen door Wendy Johnson. Ik breide 'Jules', de blauwe uit het vorige postje.December is 'leftovers', or knit something by Yarnissima. I have finished a pair of striped socks for my son (brown and navy striped). Remember : the aim is to challenge yourself - so I did these toe-up, on one long circular needle (magic loop). Both new techniques worked well, the only thing that didn't go as well as expected is handling the color changes. Sorry, no picture! Brown and navy is really hard to photograph.
I started a 2d sock for december, namely the 'Firestarter' by Yarnissima. This one is also toe-up, and it's a fun sock to knit. Yarn used : Knitpicks essential in the color 'Tuscany'. The challenge here was, strangely enough - to read the pattern in Dutch. I am sooo used to knit from English patterns, I have to adjust to Dutch knitting abbreviations. Go figure, Dutch is my mothers tongue...
December is 'overschotjes', of brei een ontwerp van Yarnissima. Ik heb een paar gestreepte sokken voor de zoon gebreid, in marineblauw en bruin. Omdat er een uitdaging moest inzitten heb ik deze van de teen naar omhoog gebreid, op één lange rondbreinaald (dat noemt 'de magische lus'-methode). Dat ging allemaal goed, maar de kleurovergangen vind ik iets minder geslaagd. En de zoon ook dus, hij wil 'gewone' sokken, geen experimenten. Jammer genoeg kan ik hier geen foto van tonen, marine/bruin is heel moeilijk te fotograferen.
Verder ben ik ook een paar 'Firestarters' begonnen (patroon van Yarnissima, gepubliceerd in 'handwerken zonder grenzen'). Ook van de teen vertrekkend met de magische lus, dat had ik nu al in de vingers. Gebruikt sokkengaren is Knitpicks Essential in de kleur 'Toscane'. De uitdaging hier voor mij is, eigenaardig genoeg, een patroon in het Nederlands lezen...ik ben zooo gewoon om Engelstalige brei-afkortingen te gebruiken !


This sockdown thing is supposed to be challenging, and fun. You see a lot of sock pictures, interpretations of the same patterns. When you are stuck, there are loads of people willing to help you out. And in the end prizes will be awarded among those who participate and finished the challenge...January 2009 will be 'beaded socks', or a pattern from an online magazine.
Looking forward to that one - I have never done beads on socks before...
Dus heel dit sockdown gedoe is een uitdaging, maar vooral heel plezant. Je ziet heel veel verschillende versies van sokken passeren. Als je vastzit, is er altijd iemand bereid om meer uitleg te geven. En op het einde wordt er prijzen verloot tussen alle deelnemers. Januari 2009 wordt : kralen inbreien, of een patroon van een online breimagazine. Ik kijk er al naar uit - ik heb nog nooit kralen ingebreid in een sok...

Friday, December 19, 2008

Rowan 30th anniversary exhibition


Rowan celebrates it 30th anniversary with an exhibition, showcasing some of the most impressive designs in handknitting. The long leaf coat by Kaffe Fasset should be the highlight of this exhibition. In Belgium you can see this exhibition in 3 yarn stores :

Rowan viert dit jaar z’n dertigste verjaardag met een reizende overzichtstentoonstelling van 30 modellen. De Long Leaf Coat van Kaffe Fassett zal het hoogtepunt vormen van de tentoonstelling. In België kan je de tentoonstelling gaan bekijken in volgende wolwinkels:

Gent - Stoffenidee
Hoogpoort 8
9000 Gent
6-13 januari 2009

Antwerpen - Lana
Anselmostraat 92
2018 Antwerpen
17-24 januari 2009

Leuven
't wolwinkeltje
Parijsstraat 25
3000 Leuven
27-31 januari 2009

Sunday, December 14, 2008

icarusAfter the adventure in Zaragoza, I decided to knit from stash in the next 6 months. This project started with one skein of white mohair, from a small Dutch goatfarm. (there are 2 skeins in the picture, but one was a gift for a knitter-friend)
Motto na het avontuur in Zaragoza : brei uit je voorraadkast. Het begon met één strengetje witte mohairwol.(op de foto zie je 2 strengen, 1 heb ik cadeau gedaan)
Het garen kwam van een kleine boerderij in Nederland, die hun eigen geiten kweken. De onverwerkte wol gaat naar Denemarken, en wordt daar gesponnen. Aangeschaft op de stitch 'n bitch dag in Rotterdam, november 2007.


I didn't feel like knitting another white shawl, so I dyed the yarn with cherry kool-aid. I choose to knit a pattern from my 'must knit'-list, 'icarus'. It was published in Interweave knits, summer 2006, also available in the book 'best of interweave knits'.
Ik had niet zo'n zin in wit, dus verfde ik het garen met limonadepoeder, smaak : kersen; kleur : iets te rood naar mijn zin. Ik selecteerde een patroon, iets wat al heel lang in mijn 'te breien'-lijstje stond :
'Icarus', gepubliceerd in 'interweave knits'-tijdschrift, zomer 2006 (ondertussen ook opgenomen in het boek 'best of interweave knits').The yarn had no label, so I didn't know how much I had. You can adjust the shawl by knitting less pattern repeats of the central part, before you start the border. Of course, after I had knit 5 pattern repeats, and halfway the border, I ran out of yarn. I tried to combine it with a different mohair from stash, but that didn't work. So I undid a week's worth of knitting, and started over.
Het garen heeft geen label, dus wist ik niet of ik genoeg zou hebben, maar het patroon is aanpasbaar. Het centrale gedeelte kan korter of langer, waarna je de boord breit. Ik gokte op 5 patroonherhalingen, en natuurlijk wat moest gebeuren, gebeurde : halverwege de boord was het garen op. Ik had nog wat andere mohair in de kast : die dan maar geverfd, maar nee, beide kwaliteiten (en kleuren rood) vechten met elkaar. Dus, 1 week breien uithalen en opnieuw beginnen.


I end up with a small shoulder scarf, and it's to red for me. Nothing that can't be helped by a bit of blocking and overdyeing (now with grape kool-aid).
Resultaat : een klein schoudersjaaltje, en het is nog te rood naar mijn zin. Nog maar eens oververven (nu met 'druif'), en de sjaal nat uitspelden, wat zorgt dat hij toch iets groter wordt.


Result : only a small ball of yarn left-over, and a very wearable shawl. Icarus is ready to spread it's wings...
Ik heb nog ongeveer een pingpongballetje garen over : Icarus is klaar om de vleugels uit te spreiden...

Sunday, December 07, 2008

customerserviceLivia is finished. There were some minor errors in the pattern (the numbers for the heel didn't add up correctly). I could solve this, with the help of some other knitters on Ravelry who had knit the same pattern. Just when I was thinking of mailing 'Twistcollective' about these errors, there was a message in my mailbox, with a corrected version to download. That's what I call customerservice ! (no errors in a pattern would even be better, but nobody's perfect. Correcting the errors is close enough). Livia was a great knit, but not a mindless one. You had to consult the chart all the time.
Livia is klaar. Er waren een paar kleine foutjes in het patroon (de berekening van de hiel klopte niet). Met de hulp van een paar andere breisters op Ravelry kon ik dit oplossen. En net toen ik erover dacht om 'Twistcollective' hierrond te mailen, ontving ik van hun een mailtje met een verbeterd patroon om te downloaden. Dat vind ik dus 'goede service na verkoop'! Geen fouten in het patroon zou nog beter zijn, maar niemand is perfect. En je fouten corrigeren komt goed in de buurt. Livia was een heel leuke sok om te breien, maar je moest er wel de aandacht bijhouden. Ik moest voortdurend het schema consulteren.


An easier knit, was Jules. I haven't blogged about this, because I was a bit annoyed by the quality of the yarn, or more precisely over the colorfastness. DD bought this on a citytrip in Glasgow, the yarn is handpainted 'Old maiden aunt merino sock', in the color 'sky'. Unfortunately, the dye came of onto my hands, and my bamboo needles. I mentioned this on the sockknitters list on Ravelry, and before I know it, I had a personal message from Lilith, who dyes the yarn. She apologized, and said that it probably was a skein where the dye didn't set properly. She offered to send me a replacement skein, and I could pick whatever I liked. And although I am on a yarn diet, I don't say no to free yarn. So a skein of bamboo/wool sock yarn in 'aegean' is on its way from Scotland. Another example of good customer service!
Jules was gemakkelijker om te breien. Ik heb hier niet over geblogd, omdat ik teleurgesteld was in de kwaliteit van de wol, of eerder over het niet-kleurvast zijn van het garen. De dochter heeft dit gekocht in Glasgow, tijdens een citytrip in het najaar. Het garen is 'Old maiden aunt merino sock', in de kleur 'hemel'. Jammer genoeg kwam tijdens het breien al de kleur af, zodat ik met blauwe vingers en bamboenaalden achterbleef. Ik vermeldde dit op Ravelry, en ik had al vlug een berichtje van Lilith, de mevrouw die het garen verft. Ze verontschuldigde zich, en zei dat het waarschijnlijk een streng was waar de verf niet goed gefixeerd was. Ze bood aan me een vervangstreng te sturen, en ik kon uitkiezen wat ik maar wou. En alhoewel ik op een garendieet sta, zal ik niet vlug nee zeggen tegen gratis garen. Dus nu is er een streng wol/bamboe sokkengaren in Egeisch blauw onderweg van Schotland. Nog een voorbeeld van 'goede service na verkoop' !

Friday, November 28, 2008

yarn snob - garensnob

Today in an elevator in an office building in Brussels, I was staring at a womans chest. Or actually, at her scarf. Just when I was thinking : 'what an ugly scarf...', she noticed my staring and cheerfully declared : 'I made it myself!'. I pointed at my scarf, and answered : 'me too'. At that point, she arrived at her level and she left the elevator, but I still heared her say : 'isn't it great fun to knit?'
It was a very colorfull scarf, knit out a very acrylic yarn, that was basically a thin thread with little pompoms on it. I felt sorry that I looked down on her handiwork.(although only in my head). I confess - I am a yarn snob.

Vandaag stond ik in de lift in een kantoorgebouw in Brussel, en ik staarde naar een mevrouw haar borst. Of eigenlijk naar haar sjaal. Net toen ik dacht : 'wat een lelijk sjaaltje', merkte ze op dat ik aan het staren was, en vrolijk verklaarde ze : 'zelfgebreid!'. Ik wees naar mijn sjaal, en zei : 'deze ook'. Op datzelfde moment kwam ze aan op haar verdieping, en toen ze de lift uitstapte hoorde ik haar nog net zeggen : 'leuk hé, zo zelfgebreid!'.
Het was een erg roze, kleurrijk sjaaltje, in een erg acrylic garen, dat bestond uit een dunne draad met pompommetjes opgeregen. Ik voelde me een beetje beschaamd omdat ik neerkeek op haar handwerk (alhoewel dat alleen in mijn hoofd gebeurd was). Ik beken - ik ben een garensnob.Somehow I don't have the stamina right now to knit on large projects. 'Kestrals alight' hasn't been touched since the shoulder problems I had back in August. I feel a bit guilty, for neglecting it. Although I have knit a lot, mostly smaller projects. Right now I have started 'Livia' socks in Lanagrosso seta cashmere (wool-silk-cashmere). See? I am a yarn snob after all.
Ik kan me er niet toe brengen om aan een grote projecten te werken. 'Torenvalken' heb ik niet meer aangeraakt sinds ik problemen kreeg met de schouder in augustus. Ik voel me een beetje schuldig omdat ik dat project verwaarloos. Ik heb wel veel gebreid, maar allemaal kleinere projectjes. Nu ben ik pas een paar sokken gestart. 'Livia', heten ze, en ik brei ze in Lanagrossa seta cashmere (wol-zijde-kasjmier). Nog maar eens - ik ben een garensnob.

Tuesday, November 25, 2008

emergency knitting - een noodgeval


When it starts snowing the same weekend your student daughter loses her mittens, what else can a mother do then knit her a new pair?
pattern : my old time favorite - pop-up paws. Bought this 5 years ago in Lexington, Kentucky (home exchange holiday- we go where they want us).
yarn : noro silk garden sock - a wool/silk/mohair combination, gift from Jane
Took me a weekend to knit these, now she can leave for her student room with warm hands.

Als het begint te sneeuwen in hetzelfde weekend dat de dochter op kot haar wanten verliest, wat kan een moeder anders doen dan een nieuw paar breien?
patroon : pop-up paws, een patronenblaadje gekocht in een winkel in Lexington, Kentucky (huisruilvakantie 5 jaar geleden)
garen : Noro silk garden sock - een mooie wol/zijde/mohair combinatie,cadeautje van Jane
Een heel weekend goed doorbreien, en nu kan de dochter weer met warme handen vertrekken naar Gent(en blijft moeder met een gerust gemoed achter).

Sunday, November 23, 2008

bedankt voor de kletskousen!

Bedankt aan iedereen die mij kletskousen stuurde! Ondanks de krappe deadline heb ik (uit soms totaal onverwachte hoek) toch aardig wat respons gekregen. Chapeau! of in dit geval : chausettte!


Zelf gaf ik mijn Monkey sokken, en 4 kleine GSM-sokje(goede proefstukjes om de jo-jo hiel uit te proberen)


Frea en Ciska van de Nederlandse sokkenbreilijst zonden mij een groot paar en 3 kleine sokjes

Leen, José en Emanon via Ravelry zonden samen 2 grote paren, en 2 kleine sokjes


In mijn plaatselijke wolwinkel gaven Bea en Gerda me elk nog een paar zelfgebreide sokken.
't Is plezant om te merken dat ik een heel 'breinetwerk' heb, en andere breisters spontaan iets willen geven voor de Vlaamse jeugd.

En wie wil zien hoe de sokken gebruikt werden door de jeugdraad, klik hier

Tuesday, November 11, 2008

twined knittting - getwijnd breien


Last weekend the Dutch knitters came to our local yarn store for a workshop 'twined knitting'. I already took a workshop with them, so now I was in the 'advanced' group. It was a small group (only 5 people), so it felt like we had Carla as a personal teacher all to ourselves. Hilly taught the beginners group.

Vorig weekend kwamen de 'dutch knitters' nog eens naar het wolwinkeltje in Leuven, voor een workshop over 'getwijnd breien' (een oude Zweedse techniek). Ik volgde al een workshop hierover, dus deze keer was ik bij de 'gevorderden' ingedeeld. Het was een klein groepje (5 dames). We hadden het gevoel dat Carla onze eigen persoonlijke leerkracht was. En een heel goede en geduldige leerkracht ook nog. Hilly begeleide de beginnersgroep.


This is the result of a whole day of knitting. It doesn't look impressive, but I really learned a lot (this might sound a bit technical, sorry for that):
- a new way of casting on (Carla en Hilly claim to know about 60 different cast-ons, in fact that's an other workshop they teach)
- 2 different ways to increase for thumb gussets
- knitting a one-color row, twining a 2d color on the back
- incorporating a 3d color in a row
- a very neat way to pick up loops around the thumb
- knitting and twining small patterns
and to top it off : another cast-on with 3 strands of yarn, that produces a very neat 3-color braided edge

Dit is het resultaat van een hele dag breien. Het ziet er niet spectaculair uit, maar ik heb hier echt veel geleerd (hier wordt het een beetje technisch) :
- nog een andere manier om op te zetten (Carla en Hilly hebben ook een workshop 'zet 'm op - en ze kennen 60 verschillende manieren om op te zetten)
- 2 verschillende manieren om te meerderen voor een duimspie van een want
- een rij in 1 kleur breien, maar tegelijkertijd aan de achterkant een tweede kleur twijnen
- met 3 kleuren in 1 rij breien
- een heel interessante en keurige manier om lusjes op te rapen voor een duim-inzet
- kleine motiefjes twijnend inbreien
en om te eindigen : nog een andere opzet met 3 draden, die resulteert in een mooi gevlochten 3-kleurige randjeI was so excited about everything I learned, I had to start a 'real' project in twined knitting. These will be mittens, and I am 'designing' them on the go (that means lots of 'unknitting' and starting over again). I want them to look modern and traditional at the same time. Using yarns from stash, will have to see where I end. Maybe similar mittens, but not identical ?

Mijn hoofd tolde van alle nieuwe mogelijkheden, en ik wou direct een 'echt' project beginnen in twijnend breien. Dit worden wanten, en ik 'ontwerp' ze op de naalden (dat betekent dat ik veel uithaal en opnieuw begin). Ik wil dat de wanten er modern en traditioneel tegelijkertijd uitzien. Ik gebruik allerlei overschotjes uit de voorraadkast, dus waar ik zal eindigen is voorlopig een mysterie. Waarschijnlijk 2 verschillende wanten, die toch op een of andere manier een paar vormen. Wordt vervolgd.

Monday, November 03, 2008

kletskous

(This one is in Dutch only - an appeal to donate socks to a Flemish youth initiative)...
Gezocht ‘zelfgebreide kousen’ voor het evenement ‘kletskous’ van de Vlaamse jeugdraad
"Vlaamse Jeugdraad zoekt KLETS!kousen!
Veel jongeren zijn niet meer vertrouwd met handwerk maar vinden het fantastisch om eigen kleren te customizen. Voor veel ouderen is het dan weer een koud kunstje om aan de slag te gaan met naald en draad… De Vlaamse Jeugdraad zet nu jong en oud aan het werk om KLETS!kousen te maken. Want ze hebben nood aan minstens 700 paar kousen om uit te delen tijdens het jongerenevent KLETS! ‘08 Jongeren-Centraal, op 22 november in Antwerpen-Centraal. Tijdens de KLETS! zelf kunnen de kousen ook nog gepimpt worden naar je eigen stijl onder de noemer Pimp your KLETS! kous. Maar die kousen komen er niet zomaar! Daarom vraagt de Vlaamse Jeugdraad creatievelingen om een of meerdere paren kousen te haken, breien of naaien! Daarvoor krijgen ze alvast de hulp van de Vlaamse Ouderenraad die de oproep verspreidde bij haar lidorganisaties. Er zijn echter nog minstens 450 paar kousen nodig. Alle info voor het breien vind je op www.klets.be"

Fotootjes van jongeren die leren breien op studio Brussel

Dat zet me wel in de groep ‘ouderen’ - maar van mij krijgen ze een paar,nl. deze Monkey socks die ik pas af heb!


Meer nog, wie een paar breit krijgt van mij extra wol (en dat mag je zelf voor iets anders gebruiken). Als je een paar simpele dikke sokken voor de jeugd geeft, dan is dat voldoende om 2 bolletjes Knit Picks sock garden van mij te krijgen (kleur stargazer lily, knalrose met geel en wit). Er is wel een krappe deadline - de sokken moeten voor 12 november naar de Vlaamse jeugdraad gestuurd worden. Misschien heb jij ook nog een paar sokken over, of ben je een snelle breister die een paar superdikke sokken vlug uit haar mouw schudt?

toegevoegd : net een mailtje gekregen van de jeugdraad - zelfs één babysokje komt in aanmerking, want dat kan als GSM-sok gebruikt worden. Dus : de eerste die reageert op de blog en een volwassen paar geeft krijgt de KnitPicks. Alle anderen krijgen ook iets van mij, grote of kleine donatie, alle inspanningen worden beloond!

Saturday, November 01, 2008

picture shoot - fotootje!


The grumpy man in the photoshop repaired my camera. Here's the proof that it works : he took my picture. You need pictures on a knitting blog. The shawl I am wearing is Ene's shawl (from the book 'scarf style'). Design by Nancy Bush, yarn is blackberry ridge wool/silk, dyed with kool-aid (orange over strawberry). See ? I wear my handknits with pride. (This is a pre-blog knit, I think I have knit this around 2005)


Eindelijk is mijn fototoestel gerepareerd - als bewijs : de foto die de eigenaar van de fotowinkel heeft gemaakt. Een breiblog heeft echt wel foto's nodig! De omslagdoek is 'Enes shawl' (uit het boek 'scarf style'). Ontwerp : Nancy Bush. Gebruikt garen : blackberry ridge 'wool/silk'. Oorspronkelijke kleur was wit, ik heb dit geverfd met kool-aid (limonadepoeder) - kleur 'appelsien over aardbei'. Ik draag deze geregeld, en krijg er vaak complimentjes op. Ik heb dit gebreid voor ik een blog had, ergens in 2005

Saturday, October 25, 2008

inspiration - inspiratie


Céline awarded me with the 'arte y pico' award. Céline gave this because she thinks I am a 'conteuse', a storyteller. This is a quality I hadn't discovered yet, so thanks for this Céline ! Awards like this go around in the blogosphere. I have a bit mixed feelings about this : I am honoured, of course, but to whom pass it on ? Of course there are the obvious ones, that everybody reads, but I think I will pick some others...
Ik kreeg onlangs een 'Arte y Pico -award' van Céline voor mijn blog, nu ja onlangs, ik merk dat Céline al in augustus mij de award gaf. Ze noemde mij toen een 'conteuse'. Dat is een kwaliteit die ik nog niet in mezelf ontdekt had, dus bedankt Céline ! Dergelijke awards gaan nogal rond in de blogosfeer, en ik heb er een beetje gemengde gevoelens bij. Ik voel me erg gevleid natuurlijk, maar het 'nomineren' van anderen is niet altijd zo eenvoudig.

The idea is : nominate 5 blogs that inspire you, feed your creativity. That's why I started thinking : what inspires me? To tell the truth, I don't consider myself to be creative. I knit. I play with color. I write about this on my blog. I create, but does this make me creative?
Vooral deze opdracht heeft me wat kopbrekens bezorgd : je moet 5 blogs nomineren die je inspireren, je verrijken, je creativiteit voeden... Toen vroeg ik me af : vanwaar haal ik mijn inspiratie ?
Eigenlijk vind ik mezelf niet zo creatief. Ik brei. Ik speel met kleur. Ik schrijf hierover op mijn blog. Ik creëer, maar maakt me dat creatief ?


To create you need the basics, you need technique and materials. Trying to master new techniques, and using new yarns is for me part of the fun of knitting. Although 'fun' is relative, in the beginning you can really wrestle with a new technique. (first time I did socks! First lace!)
Om iets te creëren heb je een basis nodig, en die basis is : techniek en materiaal. Voor mij is het uitproberen van nieuwe technieken en steeds andere materialen een groot deel van de pret. (alhoewel, pret... ik herinner me het eerste geworstel met sokkennaaldjes, het eerste ramp-kantbreiwerk)

If I want to read about techniques and yarns (and cooking), I like to go to Kim Salazar's blog 'string-or-nothing'. There is nothing fancy about this blog, but the way Kim writes very thoroughly about the process of creating is fascinating. If memory serves me well, she has an engineering background, and that shows. She also hosts the 'wiseneedle' website, a database where you can look-up yarn reviews.
Als je over techniek en materiaal (en koken) wil lezen, dan vind ik Kim Salazar's blog 'string-or-nothing' interessant leesvoer. Dit is geen 'mooie' blog, maar Kim kan wel heel grondig beschrijven hoe ze aan bepaalde projecten werkt. Als ik het me goed herinner heeft ze een ingenieursachtergrond, en dat merk je. Ze beheert ook de 'wiseneedle' website, een database vol met bespreking van garens.

Also in the 'technique' category, but not knitting : I enjoy Veerle's creativity in crocheting jewelry. She choose her technique (crochet), and her material (silk embroidery yarns) and re-invents her FO's every time. In limitation you can see the hand of the master (don't know who said this, but it is true). Once you master a technique, you can go deeper, innovate, and be really creative. This is what Veerle does.
Veerle haakt, en ik bewonder haar creativiteit bij het haken van juweeltjes. Ze heeft haar techniek (vasten haken) en haar materiaal gekozen (zijde cordonnet), en ze vindt telkens nieuwe projecten. In de beperking ken je de meester (dat is een citaat, maar ik weet niet van wie...). Eens je een techniek meester bent, dan kan je verdiepen, daar creatief mee omgaan, in de zin van 'vernieuwend', binnen het gegeven van techniek en materiaal. Dat is wat Veerle doet.

I like color, and of course as for a lot of knitters Kaffe Fassett is a big inspiration. He learned me to see my stash as a painters palette, and 'when in doubt, add another color'. As much as I like to read blogs, I also really appreciate blogs that have a nice lay-out, and beautifull pictures. In this category I would like to mention Saartjes blog. She doesn't post much sadly. Her pictures are absolutely lovely, clear and crisp and colorfull. I wish I could take pictures like that.
Ik hou van kleur, en zoals voor veel breisters was Kaffe Fassett een grote inspiratie. Hij leerde me naar mijn voorraadkast met garens kijken als naar een schilderspalet, en wat bleef hangen :'als je twijfelt, doe er nog een kleur bij'. Ik lees graag blogs, maar ik apprecieer ook heel erg blogs met mooie foto's en een aangename lay-out. In deze categorie wil ik Saartjes blog vermelden. Ze schrijft niet zoveel op haar blog,jammer genoeg. Haar foto's zijn helder afgelijnd, kleurrijk en een plezier om naar te kijken. Ik wou dat ik zo'n foto's kon nemen...

Of course I also read blogs because they are well-written. I enjoy Koen Fillets blog because of his writing style (only in Dutch, and not about knitting, he is a radio maker - he will be very surprised to see his blog mentioned here...)
Ik lees ook graag blogs die goed geschreven zijn. In die categorie vind ik de radiomaker Koen Fillet een aanrader. En nee, dat gaat dus niet over breien... Ik vind zijn schrijfstijl gewoon erg goed, geen woord teveel en to the point...

Apparently you can find inspiration in many places. Hope to have inspired you!
Inspiratie is op vele plaatsen te vinden blijkbaar. Ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb met deze 'blogtoer'.

Friday, October 17, 2008

slowly...langzaamaan, dan breekt het draadje niet

Slowly I have started knitting again. I cannot knit on a big project, like 'kestrals alight'. That's why I started smaller projects.
Langzaamaan ben ik terug beginnen breien. Een groot project zoals 'torenvalken' lukt nu niet, dus startte ik een paar kleinere projecten.

Sorry about the bad pictures, my camera has decided to go into 'flou artistique'-mode.
Sorry voor de rare foto's, mijn toestel is op 'flou artistique' overgeschakeld.


I knit a sock. (This is CookieA's 'monkey', one of the most popular patterns on Ravelry). Still have to knit a 2d sock.
Ik heb één sok gebreid (dit is CookieA's 'monkey', één van de populairste patronen op Ravelry). Moet nog een 2de sok breien, maar de goesting is een beetje over.

I started a small scarf. The scarf has a small lace border, and is garter stitch for the rest, which makes it a nice take-along project when you travel. Manuèle, my roommate in Marseille wrote the pattern. The yarn is morehouse merino lace yarn, a gift from Louise, also present at the Nancy Bush Marseille workshop. It travelled with me to London and Zaragoza, which makes it a real international litte scarf. I love all those happy memories knit into this project.
Still have to knit a bit on the 2d part of the scarf (you knit2 parts and graft them together at the middle). The scarf will travel with me this weekend to Amsterdam, where DH will run a marathon. Lots of knitting time for me !
Ik begon aan een klein sjaaltje. Onderaan is er een ajourmotiefje, daarna ribbelsteek, waarbij je niet moet nadenken. Dat maakt het een goed 'meeneem'project voor op reis. Manuèle, mijn kamergenoot in Marseille schreef het patroon. Het garen is Morehouse merino lace, een kadootje van Louise, ook aanwezig in Marseille. Dit nam ik mee naar Londen en Zaragoza, een echt internationaal project dus. Al die mooie herinneringen in dit project maken dat ik met plezier de laatste eindeloze rijen ribbelsteek brei. Je begint met 2 aparte stukken te breien, die je dan in het midden van de sjaal aan mekaar maast. Dit weekend mag het sjaaltje nog mee naar Amsterdam, waar de echtgenoot de marathon loopt.


And I started an Icarus shawl, a large lace project, but an easy one. I use 1ply mohair from a Dutch farm, overdyed with strawberry koolaid. Not to sure about the color, but I can always overdye later.
En ik begon ook aan een grotere omslagdoek, Icarus. Het is een gemakkelijk ajourmotief, gebreid in 1draads mohair van een Nederlandse geitenboerderij. Het garen heb ik zelf oververfd met Amerikaans limonadepoeder. De kleur is een beetje te hevig, ik denk dat ik er later nog een ander kleur oververf (een mooi paars zou niet slecht zijn).

Sunday, October 05, 2008

how I blew my yarn budget for the next 6 months


I arrived in Zaragoza eventually, although I had to take a detour over Madrid. Let me tell you : always, always check you have your ID-card with you when you travel. (I say this to my children all the time). Don't assume you have it, because you have your wallet with you. So there I am, at the self check-in, reaching for my wallet, and realising that I put the ID-card in a smaller, lightweight purse because of a sport-event at work. And I didn't put it back in my regular purse...
Uiteindelijk ben ik in Zaragoza geraakt, maar wel met een omweg over Madrid. Een goede raad : controleer altijd of je wel echt je identiteitskaart bijhebt (dat zeg ik dus voortdurend aan mijn kinderen). Veronderstel niet dat je die wel bijhebt, omdat je je portemonnee bijhebt, en je identiteitskaart altijd in je portemonnee zit...

I assure my DH that I will find a way to join him in Zaragoza, and urge him to take our planned flight; after all, why should he be the victim of my stupidity?
He stays remarkably calm through it all :'getting nervous doesn't change the situation'.
Ik verzeker de echtgenoot dat ik een manier zal vinden om in Zaragoza te geraken, en dat hij de geplande vlucht moet nemen (waarom zou hij slachtoffer moeten zijn van mijn stommiteit?). Hij blijft bewonderingswaardig kalm, want 'nerveus worden verandert niks aan de kwestie'.


And while he has the time to explore the city, I go back home, to arrange a new flight, only to discover I can not enter the house, because my key is also in the other purse. Phone my son, who comes over to let me enter, and who doesn't get nervous either..
Find out Ryanair doesn't do daily flights to Zaragoza. The next one is in 2 days. They suggest I fly to Madrid the same evening. There is a high speed train between the 2 cities. The timing is a bit tight though. I will arrive in the airport, and one hour later the train leaves in Attocha railwaystation. I can get there by metro, but I'll have to change. This sounds really tight, and I am getting more and more nervous.
So, I decide to take a taxi from the airport (estimated time 25minutes), and hope the plane doesn't have any delays.
Plan B : there is a night train to Zaragoza, that leaves a half hour later, and arrives at 2 am.
Plan C : if I don't get that train, I'll have to find a hotel in Madrid. I leave a message for DH, tell him I don't know when I will arrive, and not to worry...(he didn't).
En terwijl hij de stad kan verkennen, ga ik terug naar huis om een nieuwe vlucht te regelen, en mijn identiteitskaart op te halen. Thuis gekomen stel ik vast dat ik niet binnen kan, omdat mijn sleutel ook in die andere tas zit. Ik bel dus mijn zoon, die langskomt en me binnenlaat (en die ook niet nerveus wordt).
Dan stel ik vast dat Ryanair niet elke dag naar Madrid vliegt : de volgende vlucht is pas overmorgen. Ze stellen voor om dezelfde avond naar Madrid te vliegen. Van daar is het nog 300km naar Zaragoza, en er is een hogesnelheidstrein tussen de 2 steden. De timing is wel een beetje krap : juist 1 uur nadat het vliegtuig landt vertrekt de trein. Het grote Atocha station kan je vanuit de luchthaven met de metro bereiken, maar je moet nog overstappen. Dit klinkt nogal krap, en ik word nerveuzer met de minuut. Ik besluit een taxi te nemen (ongeveer 25minuten rijden). Nu maar hopen dat het vliegtuig geen vertraging heeft.
Plan B : als ik het niet haal is er nog een nachttrein, die om 2u 's nachts in Zaragoza arriveert.
Plan C : in het slechtste geval moet ik in Madrid een hotel zoeken.
Ik laat een berichtje achter voor de echtgenoot, zeg hem dat ik niet weet wanneer ik zal arriveren, en dat hij niet ongerust moet zijn (dat was hij dus niet).


Plan A works : the plane has a slight delay, but the taxi speeds through Madrid. Atocha train station is huge, you could easily get lost, but everybody is very friendly (speaking a little bit of Spanish helps). There is no queue in the ticket office, and 10 minutes before the train leaves I am on the right platform. The AVE high speed train is fantastic. If I could get trains like this to all my travel destinations, I would never get on a plane again. It's spacious, it gets fast (300km per hour), there is soothing classical music, they hand you free headphones to listen to the movie...Before I know it I am in Zaragoza.
Plan A werkt : het vliegtuig heeft een kwartiertje vertraging, maar de taxi maakt dat goed door rond Madrid te racen op de ringweg. Het Atocha station is reusachtig groot, je kan er gemakkelijk verdwalen, maar vriendelijke treinbeambten sturen me de juiste kant op (een beetje Spaans spreken helpt). Er is geen eindeloze wachtrij in de tickethall, en 10 minuten voor de trein vertrekt ben ik op het juiste perron. De AVE-hogesnelheidstrein is een belevenis. Ruim en luxueus, supersnel (meer dan 300km/u) en toch geruisloos, er speelt kalmerende klassieke muziek, je krijgt gratis oortjes om naar de film te luisteren...voor ik het besef ben ik in Zaragoza.


In the meantime it's 11pm. It's dark. It rains. On the map I see that this hightech new and gigantic railway station is situated outside the city, and our hotel is on the main square, opposite the cathedral. So another taxi-ride : he drops me of at the plaza del pilar. I rush into the hotel, tell the nightporter my DH is in room 314 and he walks with me to the room, takes out his masterkey and opens the door...only to close it even faster, because there is this man, in his underwear, screaming because the door swings open unexpectedly, and I am screaming : that's not my husband!'.
We hurry downstairs, and the nightporter is not so friendly any more, and hisses 'you told me he was in 314!'. I am completely exhausted, and start apoligizing, it was a long day after all...He starts checking the guest list - no DH there... And then I ask : I am in hotel soandso, am I? You guessed it, I walked into the wrong hotel... The taxi dropped me off at the square, and I just walked into the first hotel I saw. Should have taken the next one...
So, when I finally arrive in the right hotel, right room with the right husband, he greets me with : 'Here already?.
Ondertussen is het 11u 's avonds. Het is donker. Het regent. Op de kaart zie ik dat dit fonkelnieuw gigantisch treinstation een beetje buiten de stad ligt, en ons hotel is op het grote centrale plein, vlak over de kathedraal. Dan nog maar een taxi. Hij zet me af aan de plaza del pilar. Ik loop het hotel binnen, zeg aan de nachtportier dat de echtgenoot in kamer 314 is, en hij loopt met mij naar boven, opent de deur met zijn loper.... en trekt die nog sneller terug dicht, omdat daar een man staat, in zijn onderbroek, die schrikt omdat de deur onverwacht openzwaait, en ik schreeuw : c'est pas mon mari ! (de nachtportier sprak Frans).
We lopen naar beneden, hij is al niet meer zo vriendelijk, hij begint de gastenlijst te overlopen : geen spoor van de echtgenoot. Er begint met iets te dagen... dan vraag ik : ik ben toch wel degelijk in hotel xyz?
Je kan het al raden : ik was het verkeerde hotel binnengelopen. De taxi heeft me op het plein afgezet, en ik ben het eerste hotel binnengelopen dat ik zag. Wanneer ik dan eindelijk in het juiste hotel arriveer, in de juiste kamer en met de juiste echtgenoot - zegt die droogjes : Ben je er al ?

Thursday, October 02, 2008

My English-German weekend - mijn Engels-Duits weekendI am able to knit and work at the computer again (if I don't overdo it). Spain helped, more about that later. But first to answer Veerle's question : How was London ?
Well, London is London. It was grey. It rained.
Ik kan weer breien en aan de computer werken (als ik niet overdrijf). Spanje hielp, daar vertel ik later nog wat over. Maar eerst om Veerle's vraag te beantwoorden : hoe was Londen ? Wel, Londen is Londen. Het was grijs. Het regende.People queued (for a knitting show).
Mensen stonden in de rij (voor een brei-evenement).


The knitting event took place in a very nice art-deco building. I catched myself looking at the ceiling more then looking at the yarn. And there was lots of yarn to look at ! I really liked the knitwitches yarns (bought some laceweight and sock yarn). My best buy however was a woolwinder.
I met lots of nice people. Wear a monster shawl to a knitting convention and people will stop you and ask if they can touch it, or where they can find the pattern.
And I heared the yarnharlot talk - I really enjoyed that. By that time I was too tired to remember to take pictures, but there are lots to be found on the internet.
All in all, a great day, and travelling with DS (who spent the day at the British museum) made it extra special.
Het brei-evenement ging door in een mooi art-decogebouw. Ik betrapte mezelf erop meer naar omhoog en de spectaculaire plafonds te kijken, dan naar de garens die er te koop waren. En er was veel te koop! Vooral de garens van Knitwitches spraken me aan, dus wat sokkenwol en kantgewicht ging mee naar huis. Mijn beste aankoop was echter een wolwinder.
Ik sprak met veel interessante oude en nieuwe bekenden. Draag een monster-omslagdoek op een brei-evenement, en je hebt direct conversatie. (Mag ik er eens aankomen?)
En ik ging ook naar de lezing van de Yarnharlot (de wolsnol, zei een Nederlandse breier kernachtig).
Dus : een mooie dag, en reizen met de zoon maakte het extra speciaal. Hij heeft de dag doorgebracht in het British Museum, en 'had er geen spijt van' (zijn manier om te zeggen dat hij het leuk vond).But why an English-German weekend then? I travelled to Cologne the next day, to cheer on my Iron Man's second triatlon. He did say 'never again', last year, but that was last year. My main task was to take lots of pictures. Sadly, the battery of my camera died. So, I can't show you much, but let me just say he did a fantastic job.En dat Engels-Duitse weekend? De volgende dag reisde ik naar Keulen om mijn Ijzeren man aan te moedigen bij zijn tweede triathlon. Mijn belangrijkste opdracht : veel foto's nemen. Jammer genoeg begaf de batterij van het fototoestel het. Dus : ik kan niet veel foto's tonen, neem maar gewoon aan dat hij het fantastisch gedaan heeft.

Sunday, September 21, 2008

I am back (nearly) - terug aan de slag (bijna)...

No knitting, no blogging... that's how it works with this blog. Luckily,the shoulder is feeling better and it will feel even better next week. I am going to Spain for a week (doctors orders!). Found a good deal on a Ryanair flight to Zaragoza. The world expo has ended, that's probably why the flights are cheaper now...I am hoping for warm and sunny weather. See you next week!

Niet breien, niet bloggen...zo werkt dat hier. Gelukkig voelt de schouder al wat beter aan, en dat zal volgende week nog beter zijn. Ik ga voor een weekje naar Spanje (op doktersbevel!). Ik vond een goedkope vlucht naar Zaragoza. Nu hoop ik op warm en zonnig weer....tot volgende week!

Friday, September 05, 2008

I have not been blogging much lately. That's because I have not been knitting much lately. My shoulder flared up - making knitting impossible for 2 weeks or so. I had a birthday and this was the 1st birthday that I felt 'old'. The countdown to 50 has begun. Not being able to knit makes me feel grumpy. And old, apparantly.
Ik moet toegeven : niet veel geblogd de laatste weken. Misschien omdat ik niet veel gebreid heb? Ik had weer last van de schouder, kon niet breien gedurende 2 weken. Ik ben verjaard, en dit was de eerste keer dat ik me 'oud' voelde. Het aftellen naar 50 is nu begonnen. Niet kunnen breien maakt me knorrig. Ik voel me dan nutteloos met niks om handen. En ook oud, blijkbaar.


I reread what I wrote last year around my birthday. If life is good at 48, it can't be all bad at 49, can it? And of course there was my birthday present to cheer my up. Remember? This is what I bought in Copenhagen. Well, the yarn to make it anyway.
Ik herlas wat ik vorig jaar rond mijn verjaardag schreef. Als het leven mooi is op 48, dan kan het niet allemaal slecht zijn op 49, niet? (bloggen leert je relativeren blijkbaar). En er was natuurlijk ook een verjaardagcadeau om me op te vrolijken.
Dit zat er in het pakje dat ik kocht in Kopenhagen (niet in afgewerkte vorm met een mevrouw erin, wel de bolletjes wol...)


I am going on a daytrip to London
tomorrow, to hear the yarnharlot speak. Looking forward to it - yarn admiring (and shopping?) aplenty, and meeting international knitterly friends, made through this blog.
Ik ga op een daguitstap naar Londen morgen, waar ik naar een brei-auteur ga luisteren. Ik kijk er naar uit - wol bewonderen (misschien kopen ?), en mijn internationale breivriendinnen ontmoeten...

Thursday, August 21, 2008

maelstrom - maalstroomI finished these socks : 'Maelstrom', design by Cookie A, knit in Bergère de France Cho7 - This pattern featured on a new knitting website, twistcollective. This website has patterns by wellknown designers, and you can download the patterns for a nominal fee. I really liked this site - the quality of patterns is excellent
Juist af : deze 'Maelstrom' sokken, een ontwerp van Cookie A, gebreid in Cho7 garen van Bergère de France. Dit patroon vond ik op een nieuwe website, twistcollective. Op deze site vind je patronen van de 'betere' designers, en je kan patronen (betalend) downloaden. Ik vond deze site heel interessant - de kwaliteit van de patronen is excellent (voor deze sokken bvb. supergrote schema's voor de linkse en rechtse sok helemaal uitgewerkt, want links en rechts is een verschillend ajourpatroon die over het been naar beneden spiraalt).

On ravelry there was a discussion about the new concept of this site - having to pay for each pattern separately.
Apparently, designers who design for a magazine (like interweave knits), or a website that offers the patterns for free (like knitty), get paid a 'flat fee'. So, the creative people (designers) don't see much of the money their designs generate. Usually the designs are there to promote the sale of yarn, or magazines, or other things (not sure about free websites like knitty - advertizement space maybe?).
Op ravelry was er een discussie over het concept van deze site - het feit dat je voor elk patroon apart moet betalen. Blijkbaar is het zo dat ontwerpers nu meestal een éénmalige som krijgen voor een ontwerp, of dit nu voor een tijdschrift gebeurt, of voor een website die de patronen gratis aanbiedt. De creatievelingen zien dus niet veel van wat hun creativiteit aan opbrengst genereert. De patronen dienen dan om de wol te verkopen, of het tijdschrift, of bij de gratis online magazines, advertentieruimte.

Several designers decided to unite and made this 'twist collective' - so they would be able to make a living of their creative efforts (I understand that's how it went, or maybe it was some marketing genius who decided to start this website after all). The designers do get paid by the download rate of their patterns, so no 'flat fee'.
In de VS hebben dus enkele ontwerpers de handen in elkaar geslagen, en 'twistcollective' ontstond, zodat ontwerpers beter betaald zouden worden voor hun creatieve inspanningen. (of zo heb ik toch verstaan dat het gegaan is, of misschien was het toch wel een marketing-genie die met het idee gekomen is). In elk geval worden ontwerpers betaald naar gelang de 'downloads' van hun ontwerpen, dus geen éénmalige vergoeding.

Some knitters on Ravelry were dissappointed that the patterns were not free. Others thought it was only just that the creative people get paid a decent 'wage'. This lead eventually to an interesting discussion about consumerism, capitalism versus socialism etc ...
Sommige breisters op Ravelry waren teleurgesteld omdat de patronen niet gratis zijn. Anderen vonden het maar correct dat de ontwerpers 'loon naar werken' kregen. Dit leidde uiteindelijk naar een heel interessante discussie over consumentisme, kapitalisme versus socialisme enz...

Personally, I don't mind paying for a really good pattern, and so contribute to better designs available to the worlwide knitters. I also think new designers need a place to publish their work. So having a wide range of formats, like Knitty and Interweave Knits and Twist Collective is good.
Zelf vind ik het niet erg om te betalen voor een echt goed patroon. Er moet ook een plaats zijn voor nieuwe designers om hun werk te publiceren. Dus een wijde mogelijkheid van publicatiemogelijkheden, van gratis onlinemagazines over tijdschriften tot high-end websites zoals deze is goed.


One final note : I can't help wondering how much 'overhead costs' go to the webdesigners, marketing people, software cost of this site, and how much the designers really get...A real 'maelstrom' of thoughts - all provoced by this sock...
Laatste opmerking : ik vraag me wel af hoeveel 'overhead'kosten het ontwikkelen/marketen van deze site kost, en hoeveel er uiteindelijk naar de ontwerpers gaat...Een echte 'maalstroom' van gedachten dus, op gang gebracht door een simpele sok...

Friday, August 08, 2008

Daniella's scarf - een sjaaltje voor DaniellaI have set the bigger projects aside, and finished a small scarf this week. It was too hot to knit much, and I needed a small gift for Daniella (my cleaning lady, who is leaving... sob).
Ik heb de grotere projecten opzijgezet en heb een klein sjaaltje gebreid deze week. 't Was te warm om grote truien te breien, en ik had een kadootje nodig voor Daniella, mijn poetsvrouw die jammer genoeg een andere job begint. Wel, jammer voor mij, niet voor haar natuurlijk.

I found the pattern through Ravelry.
I knitted this from one skein of Noro kureyon sock. I divided the skein in 2 balls, one wound from the outside, one from the inside (so I had the color sequence in reverse). I made the scarf a bit wider then as in the pattern (6 knit stitches instead of 4)
Het patroontje vond ik via Ravelry. Dit is gebreid uit Noro Kureyon sok, dunne wol met lange kleurherhalingen. Ik heb de bol in 2 gesplitst, en het garen opgewonden zowel van de binnenkant als van de buitenkant van de bol. Je krijgt dan 2 bollen met de kleurherhalingen in omgekeerde volgorde. Het sjaaltje heb ik iets breder gebreid dan in het patroon (6 steken rechts ipv 4 steken rechts).

I was knitting this on the train, and a lady was quite intrigued by it. I had to demonstrate the stitch patttern, and she wrote everything down. She said she hadn’t knit in years, but seeing this made her feel like starting again.
Ik was dit op de trein aan het breien, en de mevrouw naast mij was heel geïnteresseerd. Ze was altijd maar over mijn schouder aan het kijken, en toen pakte ze een papiertje en probeerde het patroon op te schrijven. Ik heb het haar dan uitgelegd in mijn beste Frans. Ze zei dat ze in jaren niet meer gebreid had, maar door dit projectje te zien had ze er weer zin in gekregen.


In the end the knitting gets a bit boring, but the colors in the yarn keep you entertained. I cut out one color that I didn’t like, a salmon pink. The yarn blooms nicely and softens a lot after a wash. All in all, a fun and nice project !
Uiteindelijk wordt dit wel wat saai om te breien, maar het kleurenspel maakt dat het interessant blijft. Ik heb één kleur ertussen uitgeknipt, ik vond het zalmroze er niet echt bij passen. De wol is een beetje ruw, maar wordt veel zachter na het wassen; en wordt ook voller van uitzicht. Dit was een plezierig tussendoor projectje, en Daniella apprecieerde het kadootje.

Sunday, July 27, 2008

holiday knitting ... vakantiebreienHoliday knitting .... time to make progress on a big project. Sadly stalled now it is too hot, and nothing I take up in the evening... but there will be long winter nights when this will be the perfect project to work on.
Vakantiebreien ... tijd om aan een groot project te werken en echt vooruitgang te boeken. Nu ligt deze stil, 't is te warm en niet iets dat je 's avonds na het werk nog vlug eens doet. Maar er komen nog lange winteravonden, dan wordt dit weer het perfecte project.On the road knitting : finished the 'Marseille socks' by Nancy Bush. Started a pair of socks for DD, didn't like one of the colors in the stripey sock yarns, and now I have to darn a lot of ends....Made a simple project complicated.
Onderweg breien : Marseille sokken (Nancy Bush) zijn af, en ik breide ook een paar sokken voor de dochter. Omdat ik 1 van de kleuren van deze gestreepte wol niet mooi vond, heb ik die ertussenuit gehaald. Nu heb ik veel draadjes om in te stoppen... simpel project moeilijk gemaakt dus.

Sunday, July 20, 2008

holiday yarn shopping - vakantie-wolaankopen


I had a little bit of yarn shopping in Sweden. Not much really, just a small souvenir (that was my plan anyway). In Lund there is a small, but interesting yarn shop in the main shopping street. The name of the shop is Sländan, and the girl in the shop was very helpfull.

I asked for something 'Swedish', and came home with this skein of lply laceweight yarn. There was also some very nice linen yarn, but not enough in a color I liked...And I guess I am a woolperson after all.
Ik heb een klein beetje vakantie-wol gekocht. Niet veel, gewoon een soeveniertje (dat was het plan toch). In de grote winkelstraat van Lund is een kleine, maar interessante winkel, Sländan. Ik vroeg iets typisch Zweeds, en kwam uiteindelijk naar huis met deze streng kantgewicht (1draads,600m voor 100gr, 4€). Er was ook heel mooi linnen, maar niet genoeg in de kleur die ik wou. En ik eigenlijk ben ik een wolmadam.


In Ystad I stumbled upon this street, where all kind of handicrafts where sold. There was ceramics, felting, a shoe-maker, and a designer of bold and colorfull knitwear.

In Ystad kwam ik in een straatje terecht waar allerlei kunst-handarbeid verkocht werd. Er was een zilversmid, keramiek, schoenmaker, iemand die met vilt werkt... En ook een ontwerpster van kleurrijk breigoed (wel machinaal). Ik heb daar ook nog een foldertje gevonden van een andere ontwerpster, die in een dorpje verderop een breimachinemuseum had.

There was also a daytrip to Copenhagen. And of cours I 'had' to go to Sommerfuglen. And because she has all the Hanne Falkenberg-designs to try on, and because I have a birthday coming up in August...you guessed it, I bought another Falkenbergkit. The saleslady sealed the package, only to be openend on my birhtday... Shall we do that on this blog together then ? You'll have to wait another month to see what I have bought !
Er was ook nog een daguitstap naar Kopenhagen.Natuurlijk 'moest' ik langsgaan bij Sommerfuglen, één van de mooiste wolwinkels waar ik ooit geweest ben. En omdat ze al de Hanne Falkenberg-ontwerpen heeft, en omdat ik binnenkort jarig ben ... je raadt het al : ik heb nog een Hanne Falkenberg-pakket gekocht. De winkeldame heeft het voor mij netjes ingepakt, te openen op mijn verjaardag... Zullen we dat dan samen op deze blog doen ? Nog een maand wachten om te zien wat ik gekocht heb !