Wednesday, December 31, 2008

still socking alongAt home for the holidays, you should think I was knitting a big project, no? I am afraid the sockknitting bug is still going strong here... I finished the Firestarters. And I explored more ways to use leftovers sock yarns. I am on a yarn diet, but I also like to play with colors and yarns...

10 dagen thuis... dan zou je toch wel aan een groot project moeten breien niet? Nee dus, het sokkenvirus woedt nog altijd hevig hier in Leuven.
Ik breide de 'Firestarters' uit...
En ik ging op zoek naar meer sokken met overschotjes. 't Is crisis en ik ben op garendieet, maar bovendien is spelen met overschotjes ook gewoon leuk.


I made these using the 'random stripe generator'. On this site you can select the colors you want to use, and the width of your stripes. Have fun clicking!
Deze maakte ik via de 'stripe generator'. Op die site kan je zelf de kleuren aangeven die je wil gebruiken, en hoe dik de strepen mogen worden. Veel klikplezier!

I started another pair, in more 'manly' colors. The men in the house truly dislike the red stripe, so maybe this is another pair for me.
Daarna startte ik nog een paar, in meer 'mannelijke' kleuren. Alleen vinden de mannen hier die rode streep maar niks. Dus dat worden toch nog sokken voor mij.


I also wanted socks that were less stripey. These are 'blender' socks. I remember now why I don't like variegated yarns. It's so unpredictable how it will look in the end. I do like the purl side of this sock better, so that gave me an idea for another sock... I am not socked out yet!
En ik wou ook sokken die minder gestreept waren - dit zijn de 'overvloeisokken'. Nu weet ik weer waarom ik gevlamde garens niet leuk vind - het resultaat is zo onvoorspelbaar! Eigenlijk vind ik de averechtse kant van deze sok 'vloeiender', en dat geeft me weer ideeën voor een volgende sok... Ben nog niet uitgesokt dus!

Tuesday, December 23, 2008

challenges - uitdagingen

The last weeks I am bitten hard by the sockknitting bug. This is partly due to the 'sock knitters anonymous', a group on Ravelry, and their 'sockdown!' knitting challenge. This challenge was designed to encourage knitters to try different techniques, and master new skills. Each month, knitters can choose between a designer or a technique to participate.
For instance, in October you could choose between 'holiday stocking' as a theme, or knit something by the designer Stephanie Vanderlinden.I knit the 'Livia' socks by this designer.
De laatste weken ben ik weer helemaal besmet door het sokkenbreienvirus. Dat is te danken aan een groep op Ravelry, de 'sockknitters anonymous'. Ze organiseren een 'sockdown' uitdaging, een soort wedstrijd. Bedoeling is om breisters aan te moedigen om nieuwe technieken uit te proberen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Elke maand kan er gekozen worden tussen een nieuwe techniek, of een sok breien van een bepaalde ontwerpster.
Bijvoorbeeld in oktober kon je kiezen tussen een 'kerstsok' als thema, of je kon een sok breien van de Duitse ontwerpster Stephanie Vanderlinden.

Ik breide de Livia sok van deze ontwerpster.

In November, you could do 'slip stitch knitting', or knit something by Wendy Johnson.
I knit the 'Jules' socks,the blue ones in the previous post, that incorporates a slip stitch pattern.
In november kon je een sok breien met verlengde steken, of een sok ontworpen door Wendy Johnson. Ik breide 'Jules', de blauwe uit het vorige postje.December is 'leftovers', or knit something by Yarnissima. I have finished a pair of striped socks for my son (brown and navy striped). Remember : the aim is to challenge yourself - so I did these toe-up, on one long circular needle (magic loop). Both new techniques worked well, the only thing that didn't go as well as expected is handling the color changes. Sorry, no picture! Brown and navy is really hard to photograph.
I started a 2d sock for december, namely the 'Firestarter' by Yarnissima. This one is also toe-up, and it's a fun sock to knit. Yarn used : Knitpicks essential in the color 'Tuscany'. The challenge here was, strangely enough - to read the pattern in Dutch. I am sooo used to knit from English patterns, I have to adjust to Dutch knitting abbreviations. Go figure, Dutch is my mothers tongue...
December is 'overschotjes', of brei een ontwerp van Yarnissima. Ik heb een paar gestreepte sokken voor de zoon gebreid, in marineblauw en bruin. Omdat er een uitdaging moest inzitten heb ik deze van de teen naar omhoog gebreid, op één lange rondbreinaald (dat noemt 'de magische lus'-methode). Dat ging allemaal goed, maar de kleurovergangen vind ik iets minder geslaagd. En de zoon ook dus, hij wil 'gewone' sokken, geen experimenten. Jammer genoeg kan ik hier geen foto van tonen, marine/bruin is heel moeilijk te fotograferen.
Verder ben ik ook een paar 'Firestarters' begonnen (patroon van Yarnissima, gepubliceerd in 'handwerken zonder grenzen'). Ook van de teen vertrekkend met de magische lus, dat had ik nu al in de vingers. Gebruikt sokkengaren is Knitpicks Essential in de kleur 'Toscane'. De uitdaging hier voor mij is, eigenaardig genoeg, een patroon in het Nederlands lezen...ik ben zooo gewoon om Engelstalige brei-afkortingen te gebruiken !


This sockdown thing is supposed to be challenging, and fun. You see a lot of sock pictures, interpretations of the same patterns. When you are stuck, there are loads of people willing to help you out. And in the end prizes will be awarded among those who participate and finished the challenge...January 2009 will be 'beaded socks', or a pattern from an online magazine.
Looking forward to that one - I have never done beads on socks before...
Dus heel dit sockdown gedoe is een uitdaging, maar vooral heel plezant. Je ziet heel veel verschillende versies van sokken passeren. Als je vastzit, is er altijd iemand bereid om meer uitleg te geven. En op het einde wordt er prijzen verloot tussen alle deelnemers. Januari 2009 wordt : kralen inbreien, of een patroon van een online breimagazine. Ik kijk er al naar uit - ik heb nog nooit kralen ingebreid in een sok...

Friday, December 19, 2008

Rowan 30th anniversary exhibition


Rowan celebrates it 30th anniversary with an exhibition, showcasing some of the most impressive designs in handknitting. The long leaf coat by Kaffe Fasset should be the highlight of this exhibition. In Belgium you can see this exhibition in 3 yarn stores :

Rowan viert dit jaar z’n dertigste verjaardag met een reizende overzichtstentoonstelling van 30 modellen. De Long Leaf Coat van Kaffe Fassett zal het hoogtepunt vormen van de tentoonstelling. In België kan je de tentoonstelling gaan bekijken in volgende wolwinkels:

Gent - Stoffenidee
Hoogpoort 8
9000 Gent
6-13 januari 2009

Antwerpen - Lana
Anselmostraat 92
2018 Antwerpen
17-24 januari 2009

Leuven
't wolwinkeltje
Parijsstraat 25
3000 Leuven
27-31 januari 2009

Sunday, December 14, 2008

icarusAfter the adventure in Zaragoza, I decided to knit from stash in the next 6 months. This project started with one skein of white mohair, from a small Dutch goatfarm. (there are 2 skeins in the picture, but one was a gift for a knitter-friend)
Motto na het avontuur in Zaragoza : brei uit je voorraadkast. Het begon met één strengetje witte mohairwol.(op de foto zie je 2 strengen, 1 heb ik cadeau gedaan)
Het garen kwam van een kleine boerderij in Nederland, die hun eigen geiten kweken. De onverwerkte wol gaat naar Denemarken, en wordt daar gesponnen. Aangeschaft op de stitch 'n bitch dag in Rotterdam, november 2007.


I didn't feel like knitting another white shawl, so I dyed the yarn with cherry kool-aid. I choose to knit a pattern from my 'must knit'-list, 'icarus'. It was published in Interweave knits, summer 2006, also available in the book 'best of interweave knits'.
Ik had niet zo'n zin in wit, dus verfde ik het garen met limonadepoeder, smaak : kersen; kleur : iets te rood naar mijn zin. Ik selecteerde een patroon, iets wat al heel lang in mijn 'te breien'-lijstje stond :
'Icarus', gepubliceerd in 'interweave knits'-tijdschrift, zomer 2006 (ondertussen ook opgenomen in het boek 'best of interweave knits').The yarn had no label, so I didn't know how much I had. You can adjust the shawl by knitting less pattern repeats of the central part, before you start the border. Of course, after I had knit 5 pattern repeats, and halfway the border, I ran out of yarn. I tried to combine it with a different mohair from stash, but that didn't work. So I undid a week's worth of knitting, and started over.
Het garen heeft geen label, dus wist ik niet of ik genoeg zou hebben, maar het patroon is aanpasbaar. Het centrale gedeelte kan korter of langer, waarna je de boord breit. Ik gokte op 5 patroonherhalingen, en natuurlijk wat moest gebeuren, gebeurde : halverwege de boord was het garen op. Ik had nog wat andere mohair in de kast : die dan maar geverfd, maar nee, beide kwaliteiten (en kleuren rood) vechten met elkaar. Dus, 1 week breien uithalen en opnieuw beginnen.


I end up with a small shoulder scarf, and it's to red for me. Nothing that can't be helped by a bit of blocking and overdyeing (now with grape kool-aid).
Resultaat : een klein schoudersjaaltje, en het is nog te rood naar mijn zin. Nog maar eens oververven (nu met 'druif'), en de sjaal nat uitspelden, wat zorgt dat hij toch iets groter wordt.


Result : only a small ball of yarn left-over, and a very wearable shawl. Icarus is ready to spread it's wings...
Ik heb nog ongeveer een pingpongballetje garen over : Icarus is klaar om de vleugels uit te spreiden...

Sunday, December 07, 2008

customerserviceLivia is finished. There were some minor errors in the pattern (the numbers for the heel didn't add up correctly). I could solve this, with the help of some other knitters on Ravelry who had knit the same pattern. Just when I was thinking of mailing 'Twistcollective' about these errors, there was a message in my mailbox, with a corrected version to download. That's what I call customerservice ! (no errors in a pattern would even be better, but nobody's perfect. Correcting the errors is close enough). Livia was a great knit, but not a mindless one. You had to consult the chart all the time.
Livia is klaar. Er waren een paar kleine foutjes in het patroon (de berekening van de hiel klopte niet). Met de hulp van een paar andere breisters op Ravelry kon ik dit oplossen. En net toen ik erover dacht om 'Twistcollective' hierrond te mailen, ontving ik van hun een mailtje met een verbeterd patroon om te downloaden. Dat vind ik dus 'goede service na verkoop'! Geen fouten in het patroon zou nog beter zijn, maar niemand is perfect. En je fouten corrigeren komt goed in de buurt. Livia was een heel leuke sok om te breien, maar je moest er wel de aandacht bijhouden. Ik moest voortdurend het schema consulteren.


An easier knit, was Jules. I haven't blogged about this, because I was a bit annoyed by the quality of the yarn, or more precisely over the colorfastness. DD bought this on a citytrip in Glasgow, the yarn is handpainted 'Old maiden aunt merino sock', in the color 'sky'. Unfortunately, the dye came of onto my hands, and my bamboo needles. I mentioned this on the sockknitters list on Ravelry, and before I know it, I had a personal message from Lilith, who dyes the yarn. She apologized, and said that it probably was a skein where the dye didn't set properly. She offered to send me a replacement skein, and I could pick whatever I liked. And although I am on a yarn diet, I don't say no to free yarn. So a skein of bamboo/wool sock yarn in 'aegean' is on its way from Scotland. Another example of good customer service!
Jules was gemakkelijker om te breien. Ik heb hier niet over geblogd, omdat ik teleurgesteld was in de kwaliteit van de wol, of eerder over het niet-kleurvast zijn van het garen. De dochter heeft dit gekocht in Glasgow, tijdens een citytrip in het najaar. Het garen is 'Old maiden aunt merino sock', in de kleur 'hemel'. Jammer genoeg kwam tijdens het breien al de kleur af, zodat ik met blauwe vingers en bamboenaalden achterbleef. Ik vermeldde dit op Ravelry, en ik had al vlug een berichtje van Lilith, de mevrouw die het garen verft. Ze verontschuldigde zich, en zei dat het waarschijnlijk een streng was waar de verf niet goed gefixeerd was. Ze bood aan me een vervangstreng te sturen, en ik kon uitkiezen wat ik maar wou. En alhoewel ik op een garendieet sta, zal ik niet vlug nee zeggen tegen gratis garen. Dus nu is er een streng wol/bamboe sokkengaren in Egeisch blauw onderweg van Schotland. Nog een voorbeeld van 'goede service na verkoop' !