Friday, April 25, 2008

Crochet : part 2 - Haken : deel 2

I finished the 2d day of the crochet workshop. We will crochet 3 to 4 different 'strings', together this will form a necklace.
De 2de namiddag van de workshop 'sierdraden' (juweeltje haken) is achter de rug.
We gaan 3 à 4 verschillende snoertjes haken, die dan tot één groter juweel gecombineerd worden.


First step : crocheting eyelets. (I am making up the terminology here myself, don't know much about it. If anybody knows the correct term, I will hear it in the comments...)
Stap 1 : 'oogjes' haken. (de terminologie verzin ik hier zelf, misschien bestaan er wel professionele haaktermen voor ? Zo ja, dan hoor ik het wel in de commentaaar...)Second step : crocheting 'branches'.
Stap 2 : 'takjes' haken.


Third step : crocheting round a wooden bead, attaching eyelets to the bead and then crocheting 'tubes'.
Stap 3 : haken rond een kraal, daar oogjes aan haken, en dan 'buisjes' haken.

I wrestled with the 'crocheting tubes' part. Veerle crocheted this with a very fine silk thread, we could practise with a cotton yarn. I just could not get my head around the concept, and kept on goofing it up. I finally came up with this, but am not too happy with the the results.
Hier begon het voor mij dus grondig fout te gaan. Je haakt een paar steekjes in het rond, zodat je een soort 'buisje' krijgt. Veerle had dit uitgewerkt in zijdedraad (cordonnet). Wij mochten met een dikkere katoenen draad oefenen. En blijkbaar kon ik de 'klik' niet maken, en bleef ik maar broddelen. En wat je hier ziet zijn de beter gelukte exemplaren....


Don't like my color choice too much, and I much prefer the look of the finer stuff. So I bought some extra beads and yarn when I got home.
Ik vind ook mijn kleuren combinatie niet zo geslaagd, en ik vind het fijnere werk toch wel mooier. Dus heb ik maar hier in Leuven nog wat zijde gekocht (1,80€ voor een klosje van 10m!), en wat extra kraaltjes.


Crocheting the fine stuff is not going great (yet). I increase and decrease at random. But I do like my color combinations better now. I probably crochet much looser then I am supposed to do. And to see those tiny stitches is not easy for my eyes. I need good daylight. I am curious if I will end up with a wearable necklace. Only one more workshop afternoon to finish this !
Het fijne 'buisjes'haken wil nog niet volledig lukken - ik ga van dun naar dik en omgekeerd... Ik vermoed dat ik veel losser haak dan onze juf. En die piepkleine steekjes zie ik ook niet zo goed ! Maar ik ben nu wel meer tevreden over de kleurencombinaties.
Ben benieuwd of het mij zal lukken om in de volgende (en laatste) les een volledig afgewerkt snoer af te maken...

Friday, April 18, 2008

Something completely different : crochet - 't is eens iets anders : haken


An old friend sent me the link to this crochet website. This site is about crocheting jewelry, mostly very colorfull necklaces. I was studying the pictures to see how it was done, and noticed there are workshops. It started last tuesday, runs 3 afternoons, and at the end you have one personal and finished necklace to take home.
Veerle showed us examples of her necklaces, and also broughtseveral books to inspire us.

Via een oude vriend kreeg ik een mooie haak-website doorgespeeld.
Ik vind haken leuk om te doen, maar moeilijker om een goede toepassing voor te vinden. Deze halssnoertjes en andere juweeltjes zijn echte kunststukjes. Ik was al direct de foto's aan het bestuderen, om te zien hoe ze gehaakt werden. Toen ik dan ook merkte dat er een workshop rond georganiseerd werd in het MIAT in Gent, heb ik me onmiddelijk ingeschreven. De reeks loopt over 3 dinsdagnamiddagen, en de bedoeling is dat we op het einde met een volledig afgewerkt halssnoer naar huis kunnen.Veerle had enkele sieraden mee, en ook fotoboeken om ons te inspireren.


The fun part of starting a new project is of course selecting the colors and the materials. We will crochet 4 different parts of one bigger necklaces, incorporating several techniques. This first day we mainly worked with 2,mm and 2mm hooks. We will work with fine silk thread and 1mm hooks later on. At least, that's the idea. I already had to use a 1mm with the last task of the day (crocheting around a wooden bead). Apparently I am a very loose crocheter.

Het leuktste aan een nieuw project is natuurlijk materialen en kleuren uitzoeken. We haken 4 verschillende snoertjes, die in één groter halssnoer zullen gecombineerd worden. De eerste dag hebben we vooral met naald 2,5 en 2mm gewerkt. Daarna komt de hele fijne zijden draad aan bod, en haaknaald 1mm. Ten minste, dat is de bedoeling. Bij de laatste opdracht van de namiddag 'om een kraal heen haken', moest ik al naar een 1mm grijpen om een beetje stevig weefsel te hebben.


It was nice to see old acquintances again. Marie-Thérèse and Rei also attended the workshop in Leuven. And of course it's also nice to see so many new faces...very inspirational.
Ook leuk aan zo'n workshops is dat je 'oude bekenden' ziet opduiken. Rei en Marie-Thérèse waren er ook alletwee bij in Leuven En je ziet weer veel nieuwe gezichten natuurlijk...

Friday, April 11, 2008

baby joy - babyvreugde

Several new moms and dads here at the office. I had to dig in my supply of baby hats to decorate all those little heads. (and after knitting the huge shawl, I really liked doing some nice quick projects).
Een paar verse mama's en papa's op kantoor en ik had een reden om mijn voorraad babymutsjes aan te vullen. Al die hoofdjes moeten opgefleurd worden, en na mijn monsterproject zijn zo'n kleine mutsjes een goede afwisseling.


Baby Zinder is showing a 3-peaked hat in 100% wool handpainted yarn. Doesn't he look supercute ?
Dit is Zinder met zijn 3-puntig mutsje in 100% wol van handpainted yarns. Is hij niet superschattig ?


Baby Willem-Jan is modeling the jester hat in Mountain colors Mountain Goat (mohair-wool). It's still cold here, and baby hats need covering !
Willem Jan is hier model voor een narrenmutsje in Mountain colours mountain goat (mohair en wol). Het is hier nog steeds koud, en babyhoofdjes hebben bescherming nodig !


Baby Jacob is the most recent addition. He wears an i-cord beanie, also in the mountain goat yarn.
Kleine Jacob is de nieuwste aanwinst. Hij draagt een 'beanie', in dezelfde mohair-wol. Ondanks de 55% mohair heeft dit garen niet het pluizige karakter wat je veel bij mohair vindt. Het is juist een glad garen, maar heel zacht en warm.


All these hats were designed by Wooly wormhead (scroll down for the baby hats).
Alle mutsjes zijn een ontwerp van Wooly wormhead (naar beneden scrollen als je de babypatroontjes wil zien).And this is a picture of baby Jan in a Koigu hooded jacket. I knit this before I had a blog, and before I took pictures. Jan is the older brother of baby Jacob, and is now a very active toddler. His mom sent me the picture. The jacket is still in the family and his younger brother will wear it soon. The pattern was given to me by an older lady in our knitting group (she makes tons of these in acrylic). I have made several in nice wools, and they are most of the time very appreciated.

En dit is een foto van Jan in een jasje met kap in Koigu merinowol. Ik heb dit gebreid voor ik een blog had, en alle brei-foto's bijhield... Jan is het oudere broertje van Jacob, en nu een actieve kleuter. Zijn mama zond me de foto. Het jasje is nog in de familie, en Jacob zal het binnenkort kunnen dragen. Dit patroontje kreeg ik van een oudere mevrouw in onze breigroep, die deze in acrylic breit en in serie. Ik heb dit patroon al verschillende keren in een mooi garen gebreid, en het wordt meestal erg geapprecieerd.

All moms and dads were proud to show their offspring and their handknits to the world. My husband just told me he has 4 pregnant collegues. I guess I know what to do ...
Alle mama's en papa's waren fier om hun nakomelingen met hun handgebreide spulletjes aan de wereld te showen. Ik hoor dat op kantoor bij mijn man er ook 4 babies op komst zijn, dus ik weet wat te doen....

Sunday, April 06, 2008

daytrip to Leiden - dagje LeidenHanne Falkenberg
is one of my favorite knitwear designers. When I heard she would be in Leiden (Holland) to talk about her design proces, I decided to attend.

Leiden itself is a very nice, quintessential Dutch town. In the meantime, Carla has put an extensive report on her blog about the Hanne Falkenbergs talk. I cannot add much to that. I still like Hanne's designs, in the classic shetland yarn and they are very wearable. And although the kits are not cheap, you get a lot of knitting for your money. Just one small thing : you have to buy the kits in the colorways she has selected. For each pattern she has 10 to 15 possibilities, but still .... playing with color is one of the fun things to experiment with. Now she told us, that if you really want it, you can always ask a design in a different color (via the yarnstore of course). She has a warehouse full of yarn in Denmark, and more then 70 colours. You might get 'no' for an answer though, she decides which colours work for a design ... (especially the striped designs that incorparate several colours). I have substituded colors before (switching yarns from 2 kits), and now I have one unique design.

Hanne Falkenberg is één van mijn favoriete ontwerpsters. Toen ik hoorde dat ze in Leiden een uiteenzetting over haar ontwerpproces kwam geven, besloot ik een dagje naar Leiden te trekken.
Leiden zelf bleek een verrassend mooi stadje, postkaart-achtig Hollands.
Ondertussen heeft Carla al een uitgebreid verslag over Hanne Falkenberg op haar blog gezet. Daar kan ik niet echt veel aan toevoegen. Ik blijf Hanne's sterk grafische ontwerpen in de klassieke shetlandwol heel draagbaar vinden. En ja, de pakketten zijn niet goedkoop, maar je hebt dan ook heel veel breien voor je geld. Eén dingetje toch : de pakketten moet je in de door haar uitgezochte kleurstellingen kopen. Per model heeft ze wel zo'n 10 tot 15 mogelijkheden, maar toch... spelen met kleur vind ik één van de leuke dingen aan breien. Maar nu vertelde ze dus, dat als je écht wil, je altijd kan vragen of het in een andere kleur kan (via de wolwinkel die haar pakketten verkoopt). In Denemarken heeft ze een opslagruimte vol wol, en meer dan 70 kleuren. Maar de kans zit erin dat je 'nee' krijgt, want zij beslist welke kleuren wel of niet werken voor een ontwerp ... (vooral de gestreepte modellen met veel kleuren). Ik heb zelf al kleuren veranderd (door garen van 2 pakketten te wisselen), en nu heb ik een uniek ontwerp. Geen kans dat ik iemand met hetzelfde jasje tegenkom.

Friday, April 04, 2008

the monster shawl modeled - het monster op levend model


As promised, a picture of the shawl modeled. I like the design, it was fun and interesting to knit, but it's not 'me'. I still feel like I am wearing a table cloth. A very nice tablecloth that is, in a beautifull merino/silk blend. The problem with 'mystery' knitalongs, is that the outcome is indeed a mystery. So, lesson learned : in the future I will knit a pattern that I know I will like. Of course, you mis all the fun of a mailinglist, with all it's chatter and sharing of information and tips. I guess I am more of a procesknitter anyway.
Thanks to Marie-Paule for taking this picture during the KnitFlanders meeting in Ghent.


Zoals beloofd - een foto van de omslagdoek 'op levend model'. Schitterend ontwerp, 't was leuk en interessant om te breien, maar 't is niet iets wat ik zelf zou dragen. Ik vind het nog steeds alsof ik een tafeldoek om me heb hangen (een heel mooi tafeldoek, in een magnifieke merino/zijde mengeling). Het probleem met een 'mystery' samenbreiproject is dat het inderdaad een mysterie is wat de uitkomst wordt. Dus, les geleerd : in de toekomst gewoon een patroon breien wat ik al op voorhand mooi vind. Dan heb je natuurlijk niet de pret van een mailinglijst waar iedereen aan een zelfde project werkt, en er flink gekwetterd wordt en informatie uitgewisseld. Maar misschien wel een draagbaar eindproduct. Nu ja, ik ben toch meer een projectbreister dan een productbreister.
Bedankt aan Marie-Paule van KnitFlanders, voor het nemen van de foto op hun bijeenkomst in Gent.

Wednesday, April 02, 2008

Lace - kantbreiwerkMy shawl 'dem-fisher-sin-fru' is finally blocked, you can see it here lying on my diningroom table. My table just was not big enough to do it all at once. Leen commented on my previous post that the end of a project is always difficult, because you built up a relationship with that project. And it was a long, monogamous relationship too. The last 2 months, I didn't knit anything else but this shawl. Not even a sock slipped through the queue.Every time a big project is finished, I feel sorry to say goodbye to knitting it. Often there is this feeling of imperfection too. But I am afraid this time that feeling of imperfection is correct. Not that there is anything wrong with my knitting, but the size of this shawl is just so huge, that it is unwearable for me. I still have to find somebody who can take a picture of it when I am wearing it (dragging over the floor more likely). En some glorious sunny springweather would be nice for pictures too. Please, weathergods ?

Mijn omslagdoek 'dem-Fisher-sin-fru' is eindelijk 'geblokt', en ligt hier op de foto te drogen. Dit werkstuk is te groot om in 1 keer op mijn eettafel uit te spelden. Zoals Leen in een comment op mijn vorige stukje schreef, had ik met 'Fisher' een lange brei-relatie. En nog wel een monogame relatie ook. Meer dan 2 maanden breide ik niets anders dan dit kantbreiwerk. Zelfs geen sok kon ertussen glippen. Altijd bij een groter project is er op het einde een beetje spijt om afscheid te nemen. En vaak ook een gevoel van 'onvolmaaktheid', van 'kon beter'. Maar ik vrees dat in dit geval het echt wel een misbaksel is. of een misbreisel. Ik moet nog eens iemand vinden die foto’s wil maken terwijl ik hem draag (op de grond sleep). En een beetje lente-zonnig weer voor een foto zou ook niet slecht zijn ! Alsjeblief weergoden ?