Tuesday, February 24, 2009

... and more temptation ... nog meer verleiding


...at the crafts fair in Zwolle, Holland, last Sunday. There were lots of interesting and new-to-me yarns.
...op de handwerkbeurs in Zwolle, Nederland, vorige zondag. Heel veel (voor mij dan toch) nieuwe garens om te bewonderen.There was stainless steel and silk blend, from Habu NewYork, imported by Blossom Fibers
Er was zijde en roestvrij staal, van Habu NewYork, geïmporteerd door Blossom Fibers. Als je hier mee breit krijg je een soort weefsel dat je in bepaalde vormen kan duwen, en dat blijft zo. Heel eigenaardig effect.


Nettle yarn (felt like hemp/cord, but amazingly drapey when knit up)...
Brandnetelgaren - voelde een beetje zoals hennepkoord, maar wordt veel soepeler wanneer het gebreid is....


Lots and lots of colors of silk from Bart and Francis. These 2 guys have an amazing array of high technology yarns. I chatted with one of them, and what they do is develop yarn blends for big yarn companies. They only sell on fairs, and once a year they have an open warehouse sale. Must go there next year !
Heel veel kleurtjes zijde van Bart en Francis. Deze 2 mannen hebben een verrassend aanbod van hoogtechnologische garens. Ik praatte met één van hen, en zij ontwerpen de garens voor grote firma's. Je vond er eigenaardige dingen zoals paardenhaar, lurex zonder metaal (geen allergische reacties), auto-bouclé (breit vlak, en trekt in krulletjes wanneer je het wast).... Bart en Francis verkopen alleen op beurzen, en 1 maal per jaar hebben ze openhuis in Kortrijk. Ik heb de datum voor volgend jaar januari al in mijn agenda genoteerd!

New fad on the fair : Addi-click needles. I can get those in my own yarn store. ... (I am saving up for my birthday present)
Nieuwste hebbeding op de beurs : Addi-click naalden. Die hebben ze ook in de plaatselijke wolwinkel, dus ik weet al voor wat te sparen. voor mijn verjaardag.
I came home with addi lace needles in the smaller sizes, for lots of magicloop sockknitting in the near future.
Wel gekocht : addi kant naalden in de kleinere maten. Nu ik sokken heb leren breien op een rondbreinaald denk ik dat ik mijn korte sokkennaaldjes langzaamaan aan de kant ga laten.

And I bought yarn from Storm op zolder. I had a shopping list, and 'almost' sticked to it. I wanted 2 skeins of handdyed yarn for an extra long pair of socks with fold-down cuff. I also got a sock blank (not on my list) - to dye my own luxurious alpaca/silk sock yarn.
En ook gekocht : garen van Storm op zolder. Ik had een boodschappenlijstje en ik heb me er 'bijna' aan gehouden. De addi-naalden stonden er op, en genoeg handgeverfd garen om een extra lang paar sokken te breien. Ik kocht ook nog een 'sock blank' om zelf extra luxe sokkengaren te verven (alpaca/zijde).

I also enjoyed the sockknitters table and chatting with other knitters. I am glad I went to Zwolle eventually (recovering from a nasty throat infection). Thanks to Iron man, who drove me.
Next : 3 days in Paris, where we will check out Iron Man's marathon parcours....
De beurs in Zwolle was ook 'reuze gezellig' dankzij de sokkenbreitafel, waar ik met Yvonne en Freya gekletst heb. Natuurlijk waren ook Carla en Hilly er.. Ik ben blij dat ik toch naar Zwolle gegaan ben (herstellend van een vervelende keelonsteking). Bedankt aan de Ijzeren man, die gereden heeft. Nu moet ik wel met hem mee naar Parijs natuurlijk, om zijn marathonparcours te gaan verkennnen...

Friday, February 20, 2009

temptation.... verleiding....

...and resistance was futile. I succumbed to the new summer yarns in my local yarn store. All this was triggered by the new Interweave knits in my mailbox. My eye fell on the 'soap bubble wrap'. You can download this pattern for free from the knitting daily website. So I went looking for a suitable yarn, and I bought 3 different ones, just for the joy of swatching.
Grey : Lang Linosa, a linen/viscose blend.
Brick : Lana Grossa biocotton, 100% organic cotton.
Green : Lana Grossa biosoja, a blend of organic soy fibre, organic cotton and organic bamboo.

...waar ik niet aan kon weerstaan. In de nieuwe interweave knits stond een truitje dat ik graag wil breien : 'zeepbellen omslagtruitje'. (in het Nederlands klinkt het altijd anders, zeepbellen verwijst naar het ajourmotiefje). Dit patroon kan je gratis downloaden van de knitting daily website. Ik kocht deze 3 bolletjes om proeflapjes te breien.
Grijs : Lang -linosa, een linnen/viscose mengeling.
Baksteen : Lana Grossa biocotton, zoals de naam zegt, een biokatoen.
Groen : Lana Grossa biosoja, een mengeling van biosojavezel, biokatoen en biobamboe.

Friday, February 13, 2009

SKAjan09 - the last one


The last challenge for SKA january 09 - knit a sock with beads. I don’t know if I want beads in my socks, but I am going to try anyway. It’s about the challenge after all…These are the 'Perle' socks by Nicole Masson.
De laatste uitdaging voor SKA - brei een sok met kraaltjes. Ik ben er nog niet zo zeker van dat ik wel kraaltjes in mijn sokken wil, maar het gaat om de uitdaging. Dit zijn de 'Perle' sokken, door Nicole Masson, een Zwitserse ontwerpster.

That means that I have 3 pair of socks going now. I am afraid I blew up my engine, or better, my shoulder. The last few days I am taking an icepack to bed ...
Dat betekent dat ik aan 3 verschillende paren aan het werken ben. De turbo sputtert wat, of beter gezegd, de schouder protesteert. De laatste dagen ga ik naar bed met een ijspak...

Wednesday, February 11, 2009

SKAjan09 - bis

The present from Norway was an intermezzo. I am still working on my skajan09 projects. Alicia already commented that there are more online magazines then the ones I had mentioned, for instance 'Twist collective'.There are also online magazines that are not written in English.
Het kadootje uit Noorwegen kwam er even tussendoor, maar ik ben nog steeds aan mijn skajan09 projecten aan het werken. Alicia gaf al in de commentaren aan dat er nog andere internet magazines bestaan dan degene die ik besproken heb, zoals bvb. 'Twist Collective'.


One of those is the Spanish 'tejemanejes'. I started a sock from the second issue. In the magazine it is called 'Noviembre', but I re-named it 'Enero' (January in Spanish).
Er zijn ook online breimagazines die niet in het Engels zijn, bvb. het Spaanstalige 'tejemanejes'. Ik brei de 'Novembrie'sok, die ik omgedoopt heb tot 'Enero' (januari in het Spaans).

In Finland there is an active kniting community, so of course there is a Finnish magazine : 'Ulla'. Through Ravelry you can find tranlations for several of the patterns. I started a pair of 'saltkrakan' socks, but the yarn didn't work with the pattern. It became an 'ugh!', a failure.
In Finland zijn er heel veel breisters actief, en ook heel wat blogs over breien. Toen ik in Helsinki was vertelde Hanna me dat er een wedstrijd was 'beste Finse blog'. De niet-breibloggers waren toen in de minderheid!
Er is dus ook een Fins breimagazine online : 'Ulla'. Jammer genoeg lees ik geen letter Fins (behalve 'Kitoos', 'bedankt'). Via Ravelry kan je wel gemakkelijk vertalingen vinden voor veel van deze patronen. In het kader van skajan09 was ik een paar 'saltkrakan' sokken begonnen. Het patroon werkte niet met de wol die ik gekozen had, dus dat project is een 'UGH!'.
In het Engels werken ze graag met acroniemen. Acroniemen zijn letterwoorden, bestaande uit afkortingen. Op breiblogs lees je over 'FO's' = finished object, of 'WIP' = work in progress. En iedereen kent 'ASAP'. Maar 'UGH' is geen afkorting, dus geen acroniem. 't Is gewoon een uiting van ongenoegen....

Sunday, February 08, 2009

a present from Norway - kadootje uit Noorwegen


DD spent a few days in Oslo this week, and brought me a present. A beautifull pattern book with traditional Selbu knitting patterns, and some yarn to knit these.
De dochter was een paar dagen in Oslo deze week, en bracht een kadootje mee. Een heel mooi patronenboek met traditionele Selbu patronen, en de gepaste wol om dit te breien.

The mittens have a big pattern on the back of the hand. The most traditional is the 8-pointed star (selburose, or Selbu rose). There are also snowflakes, flowers, animal motifs or other designs. On the thumb there is a smaller pattern (a flower, vine, geometric pattern...). And on the palm of the hand, small repeating patterns are used.
De wanten hebben een groot patroon op de rug van de hand. Meest traditionele is de 8-puntige ster (Selbu-roos). Er zijn ook sneeuwvlokken, bloemen, dierenmotieven en andere patronen. Op de duim is er een apart, kleiner patroon (bloemetje, een slinger/guirlande, een geometrisch motiefje...). En aan de binnenkant van de want is er weer een ander patroon, meestal een klein, zich herhalend patroon.


This booklet also has patterns for scarfs, hats and impressive long stockings... it is packed with inspiring knitwear. Traditionally, the selbu mittens are knit in black and white. Of course you could use the patterns on less traditional, more colorfull knitwear...
In het boekje vind je ook patronen voor sjaals, mutsen en indrukwekkende lange kousen... een klein boekje vol inspirerend breigoed. Traditioneel wordt dit breigoed in zwart en wit gebreid, maar je zou de patronen ook kunnen gebruiken in minder traditionele, kleurrijke projecten...


DD bought this in the Husfliden shop in Oslo. Thanks to Pinneguri, a Norwegian knitter, who sent me a link to the cover of this booklet. DD only had to show it to the saleslady, to get what I was looking for.
De dochter kocht dit in de Husfliden winkel in Oslo. Als je ooit een nationaal kostuum van Noorwegen wil kopen, dan kan je dat in een Husfliden winkel doen. Het is een winkel van de nationale ambachtsvereniging. Ook bedankt aan Pinneguri, een Noorse breister die me een link zond naar de cover van dit boekje. De dochter kon dit zo aan de verkoopster tonen, en was direct geholpen (met een hele uitleg over 2draads en 3draads wol er bovenop, wat voor haar Chinees, of in dit geval, Noors was).

Friday, February 06, 2009

skajan09

SKA stands for 'sock knitters anonymous', a group on Ravelry. The january challenge was to knit something from an online magazine. There are several online knitting magazines around, so of course I had to examine them all! The extra challenge for me was : to knit one pair of socks for DS, one pair for DD, and use yarn from stash.
SKA is de afkorting van 'sock knitters anonymous', een groep op Ravelry. De uitdaging voor januari was om een sok uit een online tijdschrift te breien. Er bestaan verschillende breitijdschriften op het internet, en natuurlijk moest ik die allemaal doorbladeren, op zoek naar het perfecte sokkenpatroon. De bijkomende uitdaging die ik mezelf had opgelegd : 1 paar sokken voor de zoon, 1 paar sokken voor de dochter, en wol uit de voorraadkast gebruiken.

First I looked into 'metapostmodernknitting', a site that wants to look into upcoming fashiontrends and avantgarde, and translate that into handknit patterns. Popknits is the opposite, they specialize in vintage knitting made modern.
Eerst keek ik een beetje rond op de site van 'metapostmodernknitting', een magazine dat nieuwe modetrends wil detecteren, en avantgarde in handbreipatronen vertaalt. Popknits doet het tegenovergestelde, zij vertalen vintage patronen naar deze tijd.Knitty is the best known online magazine of them all. They have launched several designers, and they have sometimes very quircky, and sometimes very classic designs. They also have interesting articles. I have learned several knifty things thanks to their technique articles (like Judy's magic cast-on for toe-up socks).
SKAjan09 : one pair of Thuja socks for DD, in Noro silk garden sock (I used 2 different colorways and 4 row stripes)
Knitty is het best gekende online breitijdschrift. Ze hebben ervoor gezorgd dat verschillend brei-ontwerpers gelanceerd werden. Soms hebben ze vreemde projecten, soms heel klassieke, draagbare dingen. En je vindt op hun site ook heel interessante artikels. Ik heb verschillende nieuwe truukjes geleerd uit hun technische artikels (een speciale naadloze opzet voor sokken van de teen af naar boven gebreid)
SKAjan09 : 1 paar Thuja sokken voor de dochter, in Noro silk garden sock (2 verschillende kleurstellingen, afwisselend gebreid in strepen van 4 rijen).Maybe the antipode of Knitty is 'the anticraft', very dark, gothic styling, not my thing at all, but still interesting.
But really : we are going to dy anyway, so we might as well knit?
SKAjan09 : one pair of Rick's socks for DS, 2 strands of yarn held together for a thick pair.
Het buitenbeentje - the anticraft : een donker, gothic soort van magazine, helemaal niet mijn ding, en toch interessant. Maar : we gaan allemaal dood, dan kunnen we maar beter breien?
SKAjan09 : een paar Rick's sokken, 2 draden samen gebreid voor een dik paar sokken voor de zoon.I am not finished ! There is 'the inside loop', that focuses on British designs, and uses materials easily available in the UK.
And there is Knotions, not really sure what their scoop is, but they do have nice patterns.
I started a pair of dribbling drops socks, because I happened to have that exact same yarn in stash. If you go that site, be sure to click on the tabs 'additional pictures' to get a good look at the projects, or 'chart' to consult the chart ... not a very userfriendly feature, I am afraid. But it is a nice pattern. I like the look of cables, but I don't like cables in my shoes (too bulky). This pattern mimics cables, by clever increases and decreases.
'The inside loop' focust op Britse ontwerpers en gebruik van materiaal dat gemakkelijk te verkrijgen is in het verenigd koninkrijk.
Er is ook 'knotions', en ik ben niet zeker wat hun invalshoek is, maar er zijn wel een paar mooie patronen te vinden. Ik ben een paar 'vallende waterdruppels'sokken begonnen, ik had namelijk exact het gebruikte garen in mijn voorraadkast...Als je naar die pagina doorklikt, dan moet je ook op 'additional pics' en 'chart' klikken om een echt goed zicht op de sokken te krijgen. Niet echt gebruiksvriendelijk, en dat is jammer, want het is een echt leuk patroon om te breien. Ik zie graag kabels, maar ik hou niet zo van dikke kabels op sokken. Hier wordt een 'valse kabel' gebruikt. Het ziet eruit als een kabel, maar het is er geen...dit gebeurt door meerderen en minderen.

This last sock is not finished yet, but fortunately you have 2 months to finish your january challenge, as long as they are started in january... I won't be starting any socks for the february challenge though!
Deze laatste sok staat nog op de naalden. Gelukkig heb je 2 maanden om de januari sokken af te maken, zolang je ze maar in januari begint. De februari uitdaging ga ik aan mij laten voorbijgaan...

Monday, February 02, 2009

one week of knitting - één weekje breien2 days = 1 glove (see my previous post for details). Makes a warm pair for running.
2 dagen = 1 handschoen (zie mijn vorige post voor details). Een paar superwarme handschoenen om te lopen.


2 days - 1 hank of thick-and-thin wool yarn (Colinette point5, color 'Fire'), one ball of Kidsilk haze. 10mm circular needle = 1 scarf (birthday present for mom)
2 dagen - 1 streng dikke-en-dunne wol (Colinette point5, kleur 'Vuur') en 1 bolletje Kidsilk haze, een 10mm rondbreinaald = 1 sjaal. Verjaardagskadootje voor mijn moeder.

3 days - 2 balls of Knitpicks andean silk (color 'yarrow') - 4.5mm circular needle and dpn's = one lacy beret and fingerless mitts. Late New Year's gift for my sister.
3 dagen - 2 bolletjes Knitpicks wol/zijde (kleur 'duizendblad') - een 4.5mm rondbreinaald en naalden zonder knop = 1 baret in kantsteek, en vingerloze wantjes om het laatste restje garen op te werken. Laat nieuwjaarskadootje voor mijn zus.

All this the result of some stashdiving and one week of knitting.
Dit allemaal als resultaat van de voorraadkast aanspreken en 1 weekje breien.