Thursday, May 21, 2009

madrid


Madrid is a busy and lively city. A bit overcrowded sometimes.... This is a view of Puerta del Sol, our hotel was just around the corner.
Madrid is een heel drukke en levendige stad. Een beetje te druk soms... Dit is Puerta del Sol op een kalm moment, ons hotel was hier om de hoek.


Some people really do everything to find the last parking space...
Sommigen doen veel moeite om geparkeerd te geraken...

It was even busier around the river, where the Madrilennos celebrated San Isidro.
Aan de rivier was het nog drukker, want daar vierden de Madrilenen San-Isidro, de patroonheilige van de stad.

You can find some peace and quiet if you walk a bit further into Parco de Retiro.
Een beetje rustiger is het in het Retiro Park, maar dan moet je wel een beetje verder wandelen dan de roeivijver en het ijsjeskraam....

Or you can visit a yarn store : Lanas Sixto, in Calle de Atocha - lots of Katia yarn and a friendly owner.
Of je kan een wolwinkel bezoeken : Lanas Sixto in de Calle de Atocha - veel Katia garens, en een vriendelijke eigenaar.

And what did I bring home? I always try to 'buy local', so in this case Spanish yarn. My own yarn store has Katia, so I bought different stuff : one hank of some blue 100% wool, 2 balls of a bulky purple thick and thin yarn, and one ball of sock yarn. The funny thing was that the yarn store owner warned me several times for 100% wool - it has to be handwashed! And the sock yarn turns out to be Italian, not Spanish. Oh well, it's a souvenir from a lovely shop.
Wat heb ik meegebracht? Ik probeer altijd een plaatselijke specialiteit te kopen, dus ik was op zoek naar Spaanse garens. Mijn eigen wolwinkeltje heeft veel Katia, dus ik zocht iets anders : een streng 100% blauwe wol, 2 bolletjes zwaar dik/dun garen, en een bolletje sokkenwol. Het was grappig dat de verkoopster mij verschillende keren waarschuwde voor 100% wol - dat moet met de hand gewassen worden! En de sokkenwol blijkt uiteindelijk Italiaans, niet Spaans. Och, 't is een souvenir van een aangenaam kwartiertje in een vriendelijk winkeltje.

Wednesday, May 06, 2009

skaapr09 - april sokkenoogst

Sockknitters anonymous challenge was to knit 'underappreciated socks', and so I did... (underappreciated = less then 15 projects on Ravelry)

Voor de april uitdaging van sockknitters anonymous moest ik 'ondergewaardeerde patronen' breien, en dit is de oogst....


One pair of lacy 'wheat stalkings' in yellow/orange kool-aid dyed yarn...
Een paar korte zomersokjes 'korenaar', in geel/oranje geverfde wol...


One pair 'pieken&dalen', pattern from the Dutch sockknitters yahoogroup (not visible, but I used an afterthought heel for the first time!)
Een paar 'pieken&dalen' sokken, patroontje van de Nederlandse yahoogroep 'sokkenbreien'. Niet zichtbaar op de foto, maar dit patroon gebruikt een 'achterafbedachte hiel'. Weer een nieuwe techniek geleerd!


One pair of Stephen Fry-socks for DD, with the QI embroidered on the heel...
Een paar 'Stephen Fry'sokken voor de dochter, haar verzoek, en goed om overschotjes te gebruiken...


And I still had to finish a pair of the March challenge (lace) - I finally mastered the Pomatomus pattern....
En toen ik toch bezig was, nog een paar afgemaakt van de Maart-opgave (ajour). Eindelijk is het me gelukt om het ajourpatroontje van deze sokken onder de knie te krijgen...

I am starting several socks at the time now for the May challenge (cables). I am leaving for a trip to Madrid, and I don't want to leave without my knitting.
Ik heb nu verschillende sokken gestart voor de Mei-uitdaging (kabels). Ik ga een weekje naar Madrid, maar ik kan natuurlijk niet zonder breiwerk vertrekken...