Friday, July 31, 2009

Het land in het Oosten - Austria


We had a fabulous time in Austria - glorious weather (hot with the occassional thunderstorm), friendly people, nice holiday home. We stayed at the Attersee, one of the many lakes in upper-Austria.
We hadden een schitterende vakantie in Oostenrijk - zonnig en warm weer (wel eens een occassioneel onweer 's avonds), vriendelijke mensen, en een comfortabel vakantiehuisje. We verbleven aan de Attersee, één van de vele meren in Opper-Oostenrijk (verrassend weinig Belgische toeristen daar).

The Iron man could run, bike and swim as much as needed to be ready for his big event this weekend in Antwerp. I was 'on hold' to be at rescue when he would have a flat tire or a major accident happened (never did, fortunately).

De Ijzeren man kon lopen, fietsen en zwemmen zoveel als nodig was om zich voor te bereiden op het grote evenement dit weekend in Antwerpen. Ik was 'van wacht' - eerste hulp bij platte band of ongevallen (gelukkig heb ik nooit moeten uitrukken). 3 maal rond het meer was 150km...

On his 'rest days' we could visit quaint little towns and enjoy the scenery. This is Hallstatt, by the way. Of course there were other tourists, but never it was overcrowded - a place to relax and unwind. Everywhere we went I searched for yarn. It looks like every medium sized town in Austria has a yarn store. I stocked up on sock yarn...A good tip for other Austria visitors looking for yarn stores : check the Austrian yellow pages (Herold).
Op de 'rustdagen' konden we kleine stadjes bezoeken, en van het landschap genieten. Dit is Hallstatt, aan de Hallstattersee. Er waren natuurlijk nog toeristen, maar nergens was het te druk - een heel relaxerend gevoel... In elk stadje van gemiddelde grootte is er wel een wolwinkel in Oostenrijk, dus genoeg gelegenheid om voor mij onbekende/nieuwe sokkenwol te kopen. Een tip - de Oostenrijkse goudengids - heet daar Herold.

When Iron Man had his 'long running days' he did not need back-up, and I took a trip on my own to Salzburg. Turned out to be the start of the Salzburger festspiele. I was glad when my 'personal train' took me back to the peacefull Attersee... (I was going to miss my connection, and the train conductor phoned my local train, who was waiting for me. Turns out I was the only passenger anyway. It was the same driver as in the morning, and he informed about my daytrip...).
Toen de Ijzeren man zijn langste loopdag had, was ik niet nodig als back-up, en ik ging op daguitstap naar Salzburg. Dat bleek de dag van de opening van de Salzburger festspiele te zijn. Ik was blij toen mijn 'persoonlijke trein' me terugbracht naar de vredige Attersee...(persoonlijke trein - het leek erop dat ik mijn aansluiting zou missen, de conducteur van de eerste trein belde met de 'lokalbahn', en die stond keurig op mij te wachten. Ik was dan ook de enige passagier. Zelfde bestuurder als 's morgens ook, die wou weten hoe mijn daguitstapje gegaan was...)

And of course I knit a bit. Not much on the sweater though, it really was too hot most of the time, and in the evening the light was not great. Note to self : check if the light is right for knitting, next time you rent a holiday home...
En natuurlijk heb ik een beetje gebreid. De 'torenvalken' zijn niet echt opgeschoten, het was vaak te warm om met een grote trui op schoot te breien. 's Avonds koelde het af, maar het licht in ons huisje was niet zo goed om te breien. Dat zouden ze nog in de cataloog moeten zetten - aanwezig : goed licht om te breien - check.

Tuesday, July 14, 2009

Ik ga op reis en ik neem mee...


That's a Dutch nursery rhyme in the title - it means 'I am leaving for a holiday and I am taking with me...'
something old ...lots of reasons why I stopped knitting on this sweater..don't know if it can be saved from disaster.
Iets oud (dat is dan weer een Engels rijmpje). Er zijn veel redenen waarom ik vorig jaar halfweg de mouw gestopt ben. De vakantie zal uitwijzen of dit project van de ondergang kan gered worden.

something new...
iets nieuws...

something blue...
iets blauws...
I need to borrow something - any offers? That is, if you can get it to me in the next hours. We are leaving for Austria tomorrow. The next 2 weeks you can find me at the border of the Attensee, supervising Iron Man's training sessions. Of course, I am taking a list of yarn shops in a 50 km perimeter also...
Volgens het rijmpje moet ik dan nog iets geleends meenemen. Wil iemand een project uitlenen? Maar dan moet je wel snel zijn, want morgenvroeg vertrek ik naar Oostenrijk. De volgende 2 weken zit ik aan de oever van de Attensee, om de Ijzeren man aan te moedigen bij de training. Natuurlijk neem ik ook een lijst van wolwinkels in de brede omgeving mee...

Sunday, July 12, 2009

battlestar galactica


Baby blanket done, time to pick up the Viper pilot socks. I don't know why, but the reassurance of a succesfull 'mindless' project is invigorating. After all those rows of simple knitting on the blanket, I am eager to knit again on the more complex socks ....and actually, they were not too hard to finish. I reknit the toes with a leftover from stash, together with the re-inforcing thread that comes with the Lang sockyarn. Just in time, because the final season DVD's arrived. If you are into intelligent Sci-Fi, I really recommend Battlestar Gallactica.


Na het rustgevende, supermakkelijke babydekentje heb ik de ruimteschepen sokken (viper pilots)weer opgepakt. Ik weet niet hoe het juist werkt, maar soms heb ik de succeservaring van een gemakkelijk project als zo'n dekentje nodig, om daarna weer vol goeie moed aan een moeilijk project te breien. Uiteindelijk waren de sokken niet zo lastig om af te werken. Teen uithalen, voet afbreien, en de teen afwerken met een restje sokkenwol, samen met de handige meebreidraad. Er zit altijd een klein klosje nylon in passende kleur bij een bolletje Lang sokkenwol. En de sokken zijn net op tijd af, de DVD's van het laatste seizoen zijn in de bus gevallen. Als je van intelligente science-fiction houdt, dan is Battlestar Gallactica zeker een aanrader (nu op VT4, ergens na middernacht...). De dame in het rood is een robot....

Saturday, July 11, 2009

Wimbledon knitting

.... or actually 'anything-but-complicatedsocks-knitting'.
.... of meer precies 'om-het-even-wat, behalve ingewikkelde-sokken-breien'.

Take some sock yarn leftovers. Knit those into zigzag stripes. (the random stripes generator can help you plan colors). Switch to Wimbledon on TV, and put on the autopilot for knitting.
Verzamel al je sokkenwoloverschotten. Brei die op in zigzag strepen (deze website kan helpen bij het plannen van de kleuren). Installeer je voor een lange breisessie op automatische piloot met Wimbledon op TV.

Add a contrasting border in a sunny yellow to tie the colors together.
Brei een afstekende boord in zonnig geel om de kleuren samen te brengen.Still a lot of leftovers to play with... another baby blanket?
(by the way, I rooted for Federer. But I am starting to like Roddick too - he lives in Austin, the most un-Texan city in Texas).
Nog heel wat sokkenwolrestjes over... nog een baby dekentje? (Ik supporterde voor Federer. Maar ik begin Roddick ook graag te mogen - hij woont in Austin, de meest atypische stad in Texas).

Wednesday, July 01, 2009

SKAMAY09 - mei sokkenoogst

The sockknitters anonymous challenge for May was 'cabled socks'. You have 2 months to finish a challenge, so yesterday evening (end of June) I should have finished the 3 projects I started. I didn't.
De sockknitters anonymous uitdaging voor de maand mei was : sokken met kabels. Je hebt telkens 2 maanden om een uitdaging af te werken, dus theoretisch had ik tot gisteravond (eind juni) om de 3 projecten die ik gestart had af te werken. Niet, dus.

SUCCES : This is 'Empoisonnée', a pattern by the Dutch designer Yarnissima. I have knit them out of Dutch 'Stormopzolder' sock yarn. There was no name for this colorway, but they made me feel like lying in a summer meadow looking at the sky, fresh green with greyish-blue flecks. They have a folded cuff at the top, so this was a lot of extra knitting. I really enjoyed knitting these though.
SUCCES : Dit is 'Empoisonnée', een patroon van de Nederlandse ontwerpster Yarnissima. Ik breide deze met Nederlands garen van Stormopzolder. Deze kleur had geen naam, maar doet me denken aan liggen in de grasgroene wei, en kijkend naar de blauwgrijze lucht. Een zomers gevoel. De sokken hebben een omslag aan de boord, dat was wel heel wat extra breien, maar ze waren erg leuk om te doen.

DISASTER : another Yarnissima pattern - Kiila. This pattern uses tiny cables with twisted stitches. I wrestled with those- started it in 3 different yarns, and none worked with the pattern. Here it is shown in a heavy sockweight bluefacedleicester/alpaca blend. Nice and soft, but a bit too heavy for socks, and I have doubts about the durability. I am sure this yarn will be much happier knit into mittens. So it will go to the frog pond…
MISLUKKING : ook een patroon van Yarnissima - Kiila. In dit patroon zijn de kabeltjes heel klein, en worden verdraaide steken gebreid. Ik heb dit in 3 verschillende garens geprobeerd, en geen enkele werkte goed met het patroon. Dit is een iets dikker sokkengaren, een mooie kwaliteit van bluefacedleicester/alpaca, maar voor sokken wel superwarm. Ik stel me ook vragen bij de slijtvastheid van dit garen. Uithalen, en de wol gebruiken voor een mooi paar wanten?

JURY IS STILL OUT ON THESE : Viper pilot socks, this refers to Battlestar Gallactica (DD is a fan). I used Lang jawoll silk and apparently the yardage is shorter then the usual balls. I am midway the 2d foot and it looks like I will run out of yarn. This is a heavily cabled sock, so that’s probably why it eats more yarn also. Usually I knit a sock over 60 stitches, this one uses 72 stitches. I will undo the toe of the 1st sock, use what I have to finish the foot of the 2d, and knit the toes of both socks in a matching solid color. Those will get finished eventually...
AFWACHTEN : 'Viper pilots', verwijst naar de Battlestar Gallactica TV-serie (de dochter is een fan). Gebruikt garen : Lang jawoll silk, blijkbaar minder looplengte op een bol dan bij gewoon sokkengaren. Ik ben halfweg de voet van de 2de sok, en het garen is haast op. Gewoonlijk brei ik een sok over 60 steken, deze is gebreid over 72 steken omdat de kabels het werk doen intrekken. Plan van aanpak : de teen van sok1 uithalen, dat gebruiken om de voet van sok2 te breien, en bij beide sokken de tenen in een ander garen afwerken. Ik heb nog wel wat restjes blauw liggen... komt wel in orde, maar niet meer binnen de deadline.

You'll understand that I did not start any socks for the June challenge (Nancy Bush patterns/design your own). July challenge : colorwork. But first finish those frakking viper pilots...
De juni-uitdaging heb ik aan mij laten voorbijgaan (Nancy Bush patronen of ontwerp zelf een sok). Juli-uitdaging : kleurtjes inbreien (jacquard). Maar eerst die Viper pilots afwerken...