Sunday, September 21, 2008

I am back (nearly) - terug aan de slag (bijna)...

No knitting, no blogging... that's how it works with this blog. Luckily,the shoulder is feeling better and it will feel even better next week. I am going to Spain for a week (doctors orders!). Found a good deal on a Ryanair flight to Zaragoza. The world expo has ended, that's probably why the flights are cheaper now...I am hoping for warm and sunny weather. See you next week!

Niet breien, niet bloggen...zo werkt dat hier. Gelukkig voelt de schouder al wat beter aan, en dat zal volgende week nog beter zijn. Ik ga voor een weekje naar Spanje (op doktersbevel!). Ik vond een goedkope vlucht naar Zaragoza. Nu hoop ik op warm en zonnig weer....tot volgende week!

Friday, September 05, 2008

I have not been blogging much lately. That's because I have not been knitting much lately. My shoulder flared up - making knitting impossible for 2 weeks or so. I had a birthday and this was the 1st birthday that I felt 'old'. The countdown to 50 has begun. Not being able to knit makes me feel grumpy. And old, apparantly.
Ik moet toegeven : niet veel geblogd de laatste weken. Misschien omdat ik niet veel gebreid heb? Ik had weer last van de schouder, kon niet breien gedurende 2 weken. Ik ben verjaard, en dit was de eerste keer dat ik me 'oud' voelde. Het aftellen naar 50 is nu begonnen. Niet kunnen breien maakt me knorrig. Ik voel me dan nutteloos met niks om handen. En ook oud, blijkbaar.


I reread what I wrote last year around my birthday. If life is good at 48, it can't be all bad at 49, can it? And of course there was my birthday present to cheer my up. Remember? This is what I bought in Copenhagen. Well, the yarn to make it anyway.
Ik herlas wat ik vorig jaar rond mijn verjaardag schreef. Als het leven mooi is op 48, dan kan het niet allemaal slecht zijn op 49, niet? (bloggen leert je relativeren blijkbaar). En er was natuurlijk ook een verjaardagcadeau om me op te vrolijken.
Dit zat er in het pakje dat ik kocht in Kopenhagen (niet in afgewerkte vorm met een mevrouw erin, wel de bolletjes wol...)


I am going on a daytrip to London
tomorrow, to hear the yarnharlot speak. Looking forward to it - yarn admiring (and shopping?) aplenty, and meeting international knitterly friends, made through this blog.
Ik ga op een daguitstap naar Londen morgen, waar ik naar een brei-auteur ga luisteren. Ik kijk er naar uit - wol bewonderen (misschien kopen ?), en mijn internationale breivriendinnen ontmoeten...