Thursday, August 21, 2008

maelstrom - maalstroomI finished these socks : 'Maelstrom', design by Cookie A, knit in Bergère de France Cho7 - This pattern featured on a new knitting website, twistcollective. This website has patterns by wellknown designers, and you can download the patterns for a nominal fee. I really liked this site - the quality of patterns is excellent
Juist af : deze 'Maelstrom' sokken, een ontwerp van Cookie A, gebreid in Cho7 garen van Bergère de France. Dit patroon vond ik op een nieuwe website, twistcollective. Op deze site vind je patronen van de 'betere' designers, en je kan patronen (betalend) downloaden. Ik vond deze site heel interessant - de kwaliteit van de patronen is excellent (voor deze sokken bvb. supergrote schema's voor de linkse en rechtse sok helemaal uitgewerkt, want links en rechts is een verschillend ajourpatroon die over het been naar beneden spiraalt).

On ravelry there was a discussion about the new concept of this site - having to pay for each pattern separately.
Apparently, designers who design for a magazine (like interweave knits), or a website that offers the patterns for free (like knitty), get paid a 'flat fee'. So, the creative people (designers) don't see much of the money their designs generate. Usually the designs are there to promote the sale of yarn, or magazines, or other things (not sure about free websites like knitty - advertizement space maybe?).
Op ravelry was er een discussie over het concept van deze site - het feit dat je voor elk patroon apart moet betalen. Blijkbaar is het zo dat ontwerpers nu meestal een éénmalige som krijgen voor een ontwerp, of dit nu voor een tijdschrift gebeurt, of voor een website die de patronen gratis aanbiedt. De creatievelingen zien dus niet veel van wat hun creativiteit aan opbrengst genereert. De patronen dienen dan om de wol te verkopen, of het tijdschrift, of bij de gratis online magazines, advertentieruimte.

Several designers decided to unite and made this 'twist collective' - so they would be able to make a living of their creative efforts (I understand that's how it went, or maybe it was some marketing genius who decided to start this website after all). The designers do get paid by the download rate of their patterns, so no 'flat fee'.
In de VS hebben dus enkele ontwerpers de handen in elkaar geslagen, en 'twistcollective' ontstond, zodat ontwerpers beter betaald zouden worden voor hun creatieve inspanningen. (of zo heb ik toch verstaan dat het gegaan is, of misschien was het toch wel een marketing-genie die met het idee gekomen is). In elk geval worden ontwerpers betaald naar gelang de 'downloads' van hun ontwerpen, dus geen éénmalige vergoeding.

Some knitters on Ravelry were dissappointed that the patterns were not free. Others thought it was only just that the creative people get paid a decent 'wage'. This lead eventually to an interesting discussion about consumerism, capitalism versus socialism etc ...
Sommige breisters op Ravelry waren teleurgesteld omdat de patronen niet gratis zijn. Anderen vonden het maar correct dat de ontwerpers 'loon naar werken' kregen. Dit leidde uiteindelijk naar een heel interessante discussie over consumentisme, kapitalisme versus socialisme enz...

Personally, I don't mind paying for a really good pattern, and so contribute to better designs available to the worlwide knitters. I also think new designers need a place to publish their work. So having a wide range of formats, like Knitty and Interweave Knits and Twist Collective is good.
Zelf vind ik het niet erg om te betalen voor een echt goed patroon. Er moet ook een plaats zijn voor nieuwe designers om hun werk te publiceren. Dus een wijde mogelijkheid van publicatiemogelijkheden, van gratis onlinemagazines over tijdschriften tot high-end websites zoals deze is goed.


One final note : I can't help wondering how much 'overhead costs' go to the webdesigners, marketing people, software cost of this site, and how much the designers really get...A real 'maelstrom' of thoughts - all provoced by this sock...
Laatste opmerking : ik vraag me wel af hoeveel 'overhead'kosten het ontwikkelen/marketen van deze site kost, en hoeveel er uiteindelijk naar de ontwerpers gaat...Een echte 'maalstroom' van gedachten dus, op gang gebracht door een simpele sok...

Friday, August 08, 2008

Daniella's scarf - een sjaaltje voor DaniellaI have set the bigger projects aside, and finished a small scarf this week. It was too hot to knit much, and I needed a small gift for Daniella (my cleaning lady, who is leaving... sob).
Ik heb de grotere projecten opzijgezet en heb een klein sjaaltje gebreid deze week. 't Was te warm om grote truien te breien, en ik had een kadootje nodig voor Daniella, mijn poetsvrouw die jammer genoeg een andere job begint. Wel, jammer voor mij, niet voor haar natuurlijk.

I found the pattern through Ravelry.
I knitted this from one skein of Noro kureyon sock. I divided the skein in 2 balls, one wound from the outside, one from the inside (so I had the color sequence in reverse). I made the scarf a bit wider then as in the pattern (6 knit stitches instead of 4)
Het patroontje vond ik via Ravelry. Dit is gebreid uit Noro Kureyon sok, dunne wol met lange kleurherhalingen. Ik heb de bol in 2 gesplitst, en het garen opgewonden zowel van de binnenkant als van de buitenkant van de bol. Je krijgt dan 2 bollen met de kleurherhalingen in omgekeerde volgorde. Het sjaaltje heb ik iets breder gebreid dan in het patroon (6 steken rechts ipv 4 steken rechts).

I was knitting this on the train, and a lady was quite intrigued by it. I had to demonstrate the stitch patttern, and she wrote everything down. She said she hadn’t knit in years, but seeing this made her feel like starting again.
Ik was dit op de trein aan het breien, en de mevrouw naast mij was heel geïnteresseerd. Ze was altijd maar over mijn schouder aan het kijken, en toen pakte ze een papiertje en probeerde het patroon op te schrijven. Ik heb het haar dan uitgelegd in mijn beste Frans. Ze zei dat ze in jaren niet meer gebreid had, maar door dit projectje te zien had ze er weer zin in gekregen.


In the end the knitting gets a bit boring, but the colors in the yarn keep you entertained. I cut out one color that I didn’t like, a salmon pink. The yarn blooms nicely and softens a lot after a wash. All in all, a fun and nice project !
Uiteindelijk wordt dit wel wat saai om te breien, maar het kleurenspel maakt dat het interessant blijft. Ik heb één kleur ertussen uitgeknipt, ik vond het zalmroze er niet echt bij passen. De wol is een beetje ruw, maar wordt veel zachter na het wassen; en wordt ook voller van uitzicht. Dit was een plezierig tussendoor projectje, en Daniella apprecieerde het kadootje.