Sunday, July 27, 2008

holiday knitting ... vakantiebreienHoliday knitting .... time to make progress on a big project. Sadly stalled now it is too hot, and nothing I take up in the evening... but there will be long winter nights when this will be the perfect project to work on.
Vakantiebreien ... tijd om aan een groot project te werken en echt vooruitgang te boeken. Nu ligt deze stil, 't is te warm en niet iets dat je 's avonds na het werk nog vlug eens doet. Maar er komen nog lange winteravonden, dan wordt dit weer het perfecte project.On the road knitting : finished the 'Marseille socks' by Nancy Bush. Started a pair of socks for DD, didn't like one of the colors in the stripey sock yarns, and now I have to darn a lot of ends....Made a simple project complicated.
Onderweg breien : Marseille sokken (Nancy Bush) zijn af, en ik breide ook een paar sokken voor de dochter. Omdat ik 1 van de kleuren van deze gestreepte wol niet mooi vond, heb ik die ertussenuit gehaald. Nu heb ik veel draadjes om in te stoppen... simpel project moeilijk gemaakt dus.

Sunday, July 20, 2008

holiday yarn shopping - vakantie-wolaankopen


I had a little bit of yarn shopping in Sweden. Not much really, just a small souvenir (that was my plan anyway). In Lund there is a small, but interesting yarn shop in the main shopping street. The name of the shop is Sländan, and the girl in the shop was very helpfull.

I asked for something 'Swedish', and came home with this skein of lply laceweight yarn. There was also some very nice linen yarn, but not enough in a color I liked...And I guess I am a woolperson after all.
Ik heb een klein beetje vakantie-wol gekocht. Niet veel, gewoon een soeveniertje (dat was het plan toch). In de grote winkelstraat van Lund is een kleine, maar interessante winkel, Sländan. Ik vroeg iets typisch Zweeds, en kwam uiteindelijk naar huis met deze streng kantgewicht (1draads,600m voor 100gr, 4€). Er was ook heel mooi linnen, maar niet genoeg in de kleur die ik wou. En ik eigenlijk ben ik een wolmadam.


In Ystad I stumbled upon this street, where all kind of handicrafts where sold. There was ceramics, felting, a shoe-maker, and a designer of bold and colorfull knitwear.

In Ystad kwam ik in een straatje terecht waar allerlei kunst-handarbeid verkocht werd. Er was een zilversmid, keramiek, schoenmaker, iemand die met vilt werkt... En ook een ontwerpster van kleurrijk breigoed (wel machinaal). Ik heb daar ook nog een foldertje gevonden van een andere ontwerpster, die in een dorpje verderop een breimachinemuseum had.

There was also a daytrip to Copenhagen. And of cours I 'had' to go to Sommerfuglen. And because she has all the Hanne Falkenberg-designs to try on, and because I have a birthday coming up in August...you guessed it, I bought another Falkenbergkit. The saleslady sealed the package, only to be openend on my birhtday... Shall we do that on this blog together then ? You'll have to wait another month to see what I have bought !
Er was ook nog een daguitstap naar Kopenhagen.Natuurlijk 'moest' ik langsgaan bij Sommerfuglen, één van de mooiste wolwinkels waar ik ooit geweest ben. En omdat ze al de Hanne Falkenberg-ontwerpen heeft, en omdat ik binnenkort jarig ben ... je raadt het al : ik heb nog een Hanne Falkenberg-pakket gekocht. De winkeldame heeft het voor mij netjes ingepakt, te openen op mijn verjaardag... Zullen we dat dan samen op deze blog doen ? Nog een maand wachten om te zien wat ik gekocht heb !

Friday, July 18, 2008

the sunny south - het zonnige zuiden ...

...was to be found in Sweden the first week of July. (it was the south part of Sweden after all). To me this was an ideal spot to unwind. I enjoyed the rolling countryside, the open views, the traditional houses and churches.

Ironman was sweating while biking-running, and I chilled out in the garden of our home- away- from- home, at the BBQ (no wine though, alcohol is expensive in Sweden!).
..was te vinden in Zweden, de eerste week van juli. (Het was dan ook het zuiden van Zweden). Dit was de ideale plek voor mij om te ontspannen. Ik genoot van het heuvelende landschap, de vergezichten over korenvelden, boerderijen, huisjes en kerkjes. ijzerenman zwoegde bij zijn fiets-looptrainingen. Ondertussen zat ik in de tuin van ons huisruilhuis , bij de barbecue (zonder glaasje wijn, want alcohol is duur in Zweden).


I knit on the beach supervising his swimming training, listening to a new French knitting podcast.Bij de zwemtraining ging ik mee, om een oogje in het zeil te houden. Ideaal om dan op het strand van het Vombsjön-meer te luisteren naar een nieuwe Franse brei-podcast.


Of course I visited some yarn shops. Will write more about that tomorrow !
Natuurlijk bezocht ik ook enkele wolwinkels. Meer daarover morgen op deze blog.