Friday, July 18, 2008

the sunny south - het zonnige zuiden ...

...was to be found in Sweden the first week of July. (it was the south part of Sweden after all). To me this was an ideal spot to unwind. I enjoyed the rolling countryside, the open views, the traditional houses and churches.

Ironman was sweating while biking-running, and I chilled out in the garden of our home- away- from- home, at the BBQ (no wine though, alcohol is expensive in Sweden!).
..was te vinden in Zweden, de eerste week van juli. (Het was dan ook het zuiden van Zweden). Dit was de ideale plek voor mij om te ontspannen. Ik genoot van het heuvelende landschap, de vergezichten over korenvelden, boerderijen, huisjes en kerkjes. ijzerenman zwoegde bij zijn fiets-looptrainingen. Ondertussen zat ik in de tuin van ons huisruilhuis , bij de barbecue (zonder glaasje wijn, want alcohol is duur in Zweden).


I knit on the beach supervising his swimming training, listening to a new French knitting podcast.Bij de zwemtraining ging ik mee, om een oogje in het zeil te houden. Ideaal om dan op het strand van het Vombsjön-meer te luisteren naar een nieuwe Franse brei-podcast.


Of course I visited some yarn shops. Will write more about that tomorrow !
Natuurlijk bezocht ik ook enkele wolwinkels. Meer daarover morgen op deze blog.

1 comment:

Veerle said...

Welcome back!
Ik kijk er al naar uit om de garen-verhalen te lezen en bij te houden. Aangezien ik ook wel eens in Zweden vertoef, zalik ongetwijfeld wat hebben aan jouw verslagen.