Friday, June 27, 2008

Holiday knitting (2) - vakantiebreien (2)


Last update before I leave on holiday. This is how 'kestrals alight' looks now. See how the colors work ? On the left, the background color is green/yellow, and the leave pattern is knit in burgundy. On the right, the pattern is reversed (background is burgundy, leaves in green/yellow). I like the left part, not too sure yet about the right part. Will decide when I make more progress.
Laatste berichtje voor ik op vakantie vertrek : dit is hoe mijn 'torenvalken' eruit ziet. Je krijgt nu al een beter idee van de kleuren. Een klein proeflapje geeft een vertekend beeld, zeker met deze wol met lange kleurherhalingen. Op de linkerkant van het werk is de achtergrondkleur groen/geel, het blaadjespatroon is bordeaux. Rechts is het patroon omgekeerd, dus de achtergrond bordeaux en het blaadjespatroon in groen/geel. Ik weet niet of dit wisselen van achtergrond/voorgrond 'werkt'. Nog even verder breien, en dan beslis ik of ik eventueel opnieuw begin.

Update on the lotus blossom tank - I was way to optimistic. I tried something. It didn't work. It won't be finished before I leave, so it's coming with me to Sweden. (will blog about it when I come back).
Het blauwe zomertopje : ik was een beetje te optimistisch. Ik probeerde wat uit, en dat werkte niet. Conclusie : dit gaat mee als vakantiebreisel naar Zweden. Hopelijk binnen 2 weken een blogberichtje met positief resultaat.


Last but not least : new temptations in my mailbox this week ! Thanks to Louise in France, I have some Morehouse merino laceweight in my stash. And thanks to Jane in Texas, I am now able to fondle and admire this lovely Malabrigo yarn.
Dankzij Louise in Frankrijk en Jane in Texas heb ik nog wat nieuwe wol om uit te proberen. Louise zond me Morehouse merino kantgewichtgaren, en Jane bezorgde me zachte Urugayaanse wol in levendige kleuren. Mooi hé ?

I think I am ready to leave on holiday now. Just some not so important things to take care of, such as go to the final dentist appointment, arranging travel insurance, print out the itinerary, have the car checked up, clean the house, celebrate DD 21st birthday, celebrate DS high school degree...

Friday, June 20, 2008

holiday knitting - vakantiebreien

I will be in Sweden for the first 2 weeks of July - so lots of knitting time ahead of me. What will I take ? I want a big and daunting project, something I can really sink my teeth in. Something that's challenging, something I won't be doing at home 'inbetween'. Of course I hope for sunny weather and a big garden to sit and knit in ! So I went rummaging through my stash, and I think I found 'the holiday project'.
Huisruilvakantie in Zweden de eerste 2 weken van juli, en mijn belangrijkste bekommernis nu is niet de reisroute uitzoeken of de auto laten nakijken of de reisverzekering, maar wel : welk breiproject neem ik mee ? Ik wil een project dat me voor een uitdaging stelt, iets waar ik thuis zo tussendoor niet aan toekom. Natuurlijk hoop ik ook op zonnig weer en een grote tuin waar ik kan zitten breien. Ik ben even mijn wolvoorraad ingedoken op zoek naar het ideale 'vakantiebreiproject'.


Last year when I was in Copenhagen, I bought these 2 hanks of Kauni-yarn, a shetland type yarn with really long color-repeats. The big thing on lots of knitblogs then was to knit the so-called 'Kauni'sweater, by the Danish designer Ruth Sorensen. Most people knit this in the vivid 'rainbow' colors. I bought a more sedated colorway (browns-rust-burgundy - color EP and cream-grey-sand - color EN).
Vorig jaar kocht ik in Kopenhagen deze 2 strengen Kauni-garen, een shetland -type wol (dus nogal ruw en prikkelig), met heel lange kleurherhalingen . Je kan gemakkelijk 30-35 rijen breien met één kleur, die dan langzaam in de volgende kleur overvloeit. Vorig jaar waren er veel brei-bloggers aan de slag met deze wol, en breiden ze een ontwerp van de Deense ontwerpster Ruth Sorensen. De meeste gebruikten hiervoor de wol in levendige regenboogkleuren, maar zelf heb ik een iets 'kalmere' kleurstelling gekocht, in bruin-roest-bordeaux (kleur EP), en grijs-zand-crèmekleur (kleur EN).

When I bought the Kauni I liked this colorcombo. Now the paler EN looks a bit dull to me, so I overdyed it with kool-aid in shades of green and yellow. Flavours are ‘artic apple’, ‘switching secret’ and ‘lemon’.
Then I used it as the background color to swatch the ‘kestrals alight cropped kimono’ (link to the designer's website - it's the middle one on the top row)
This design featured in the book 'Knitting in america', an inspirational book that I bouhgt several years ago in a secondhand shop. Besides a large stash of yarn, I also have a book shelf filled with knitting books !
Toen ik dit garen kocht vond ik de kleuren mooi, maar nu vind ik de bleke zand/crème/grijze kleur een beetje saai. Ik heb die streng oververfd met Amerikaans limonadepoeder in groen en gele tinten (Kool-aid in de smaken artic apple, lemon and switching secret). Daarna gebruikte ik dit als achtergrondkleur voor een ontwerp uit het boek 'knitting in America'. Dit patroon is een kimono 'torenvalken', waar je het blaadjespatroon over de hele lengte van de kimono breit. Je eindigt met de vogeltjes, die op de schouder 'zitten'.

Challenges: two-handed fair-isle, steeking the tube to add sleeves and so on. Looking forward to that, and being frightened at the same time ! But I am nowhere there yet. I have made a swatch, and started the project.
Uitdagingen in dit project : kleurenbreien met in elke hand een draad. Alles in het rond breien, en daarna je werk doorknippen met een schaar om mouwen toe te voegen. Ik ben curieus om te zien hoe dat werkt, maar ook een beetje huiverig. Maar daar ben ik nog lang niet - proeflapje gebreid, het project is gestart.

Update on the lotus blossom tank : I have finished the lace part, and tried it on. Good fit (I think). Now comes the scary part - bust shaping.
Nu terug naar het zomertopje : het ajourbreien is klaar. Heb het aangepast, en het ziet er goed uit. Nu het moeilijke werk - vormaansluitend breien voor de buste.

Sunday, June 15, 2008

one step forward, two backwards - breien en uithalen


As stated in the previous post, I started 'lotus blossom tank'. On the knitting community site Ravelry you can look up patterns and see how other people knit a design. Well, I am certainly not the first to make this tank, 395 other knitters have knit this, and another 1221 knitters have put it in their queue.
It is a first for me however to knit something a bit more fitted. The general fashion now is more fitted anyway, but with my body type I am not too keen on that trend. I have bought a top lately that is more body conscious, and whenever I wear it, I get compliments. That made me decide to try it out in my knitting also.

Zoals aangekondigd in het vorige blogbericht ben ik 'Lotus blossom' begonnen, een luchtig zomertopje. Op de brei-community-site Ravelry kan je patronen opzoeken, en zien hoe andere breisters dit patroon uitwerken. Ik ben zeker niet de eerste om dit te breien, 395 breisters hebben dit project al afgewerkt, en nog 1221 personen hebben het in hun wachtrij geplaatst.
Het is wel de eerste maal dat ik niet iets los en flodderig ga breien. De algemene mode is ook meer aansluitend, maar met mijn lichaamsvormen ben ik niet zo uit op die trend. Dat dacht ik toch, maar onlangs heb ik een meer aansluitend bloesje gekocht, en ik krijg complimenten telkens als ik dat draag. Dus, toch maar eens met mijn breisel proberen.


My plan is to decrease after each lace repeat, to get it form fitting under the bust. The upper part is going to be shaped by using short rows, or paired increases. The knitting daily website is running a serie on how to calculate bust darts, so that will come in handy. In the meantime I had to frog and restart, even if I got gauge on my swatch. The bamboo yarn is rather heavy and drapey and the weight distorts the knitting.
Mijn plan is om na elke herhaling van het kantpatroontje te minderen, zodat ik het topje mooi aansluitend krijg onder de buste. Daarna plan ik de bovenkant vorm te geven of door verkorte rijen, of door een reeks symmetrische meerderingen. De website 'knitting daily' heeft hier nu een lessenreeks over, dus dat komt goed van pas. Ik heb ondertussen al eens alles uitgehaald en opnieuw begonnen. Het bamboegaren is nogal zwaar, en het gewicht zorgt er al voor dat het topje uitlebbert (bij gebrek aan technische term in het Nederlands).

I hope to finish this before I leave on holiday. We are going to do home exchange with a Swedish family, beginning of July. I am already planning my holiday knitting, and it's NOT Lotus blossom. (Do you sense the initial exitement about a new project is already fading ?)
Ik hoop dit af te maken voor ik op vakantie vertrek. We gaan 2 weken naar Zweden, huisruilen in de streek van Malmö/Lund. Ik ben al mijn vakantiebreien aan het plannen, en het is NIET dit topje. (Merk je ook dat het eerste enthousiasme over dit project al aan het wegdeemsteren is?)

Sunday, June 08, 2008

A knitting traveler /travelling knitter... Een breireizigster...


...finishes her current project before she leaves, so she can show it of...
(Leilani, a swingy jacket in cotton-linen-silk-viscose). I love it.
Breit vlug haar lopende project af, zodat ze het kan showen bij al de andere breisters. (Leilani, een A-lijn jasje in katoen-linnen-zijde-viscose). Mijn favoriet jasje nu in dit kwakkelweer.


...takes an easy sock, to keep her busy when getting lockecd in a toilet. (an advise : leave your luggage at your table when going to the toilet. When you get locked in, the waiter will know you are still there, and not get upset because he thinks you left without paying. And maybe he will come looking for you sooner...)
Socks are also handy when your train is ‘retardé, supprimé’, or whatever other reason why it’s not showing up. It’s also good to have a basic knowledge of French geography, so you can come up with some alternative routes.
...neemt een gemakkelijk sok-in-wording mee voor onderweg. Helpt de kalmte te bewaren wanneer je opgesloten raakt in een toilet (een tip : laat je bagage bij je tafeltje wanneer je naar het toilet gaat. Als je opgesloten raakt, dan zal de bediening weten dat je er nog bent, en niet ervan uitgaan dat je vertrokken bent zonder betalen...). Sokken zijn ook handig als de trein vertraging heeft, of afgeschaft is, of om nog andere redenen niet komt opdagen. Ook handig : een basiskennis Franse aardrijkskunde, om andere routes te bedenken...


...takes a monster shawl, so it can meet with fellow monster shawls. This is ‘art deco’, knit by Danielle. I think it was her first lace project. Thanks to Julia for the great picture. A monster shawl also is a nice, light-weight cover-up in air-conditioned planes and trains.
...neemt een monster-omslagdoek mee, zodat die vriendjes kan worden met andere monster-omslagdoeken. Dit is 'Art-deco', gebreid door Danielle. Ik denk dat dit haar eerste kantbrei-project was. Ook dank aan Julia voor de mooie foto. Een monster-omslagdoek komt ook van pas als lichtgewicht deken in ijsgekoelde treinen en vliegtuigen.

...starts a new project with yarn you buy as a souvenir. Lotus Blossom tank (Interweave knits summer ‘06 issue, in Phil’bambou (color ‘Adriatique’).
... start een nieuw project, met garen gekocht als souvenir. 'Lotusbloesem zomertop' (interweave knits - zomer '06), in bamboegaren van Phildar (kleur : Adriatique).

... doesn't assume she will see much of the city where the workshop is held. I didn't mind, the weather was not too great. Will have to go back.
... legt er zich bij neer dat je niet veel ziet van de plaats waar de workshop doorgaat. Ik heb toch een indruk van Marseille, maar zal terug moeten gaan om de stad echt te zien.

...meets up with a ‘voyageur-artiste’ who will keep up conversation about philosophical questions, the future of Belgium and French grammar. And when arriving in Belgium, and the busses are on strike, he will organize cab-sharing.
... vindt een reisgenoot 'reiziger-artiest' die je onderhoudt over filosofie, de toekomst van België en Franse grammatica. Handig als het vliegtuig 3 uur vertraging heeft, en nog handiger als bij aankomst de bussen in staking zijn. Hij organiseert dan 'taxidelen' met de meest sociale reizigers in de rij.

Sunday, June 01, 2008

Marseille workshop - day 2


Day 2 we focused on sock knitting. Of course, Nancy brought lots of socks to admire. We learned some surprising and new-to-me techniques . There are so many ways to knit a sock, and I am amazed at the ingenuity of lots of these tips and tricks.
Dag 2 : sokken breien. Ook nu weer had Nancy een heleboel sokken meegebracht om te bewonderen. We leerden verschillende verrassende en (voor mij dan toch) nieuwe technieken. Er zijn zo veel manieren om een sok te breien, en ik ben vol bewondering voor diegenen die dit allemaal uitgevonden hebben.

We practised everything on a small, odd-shaped sampler.
(For non-sock knitters : this may become a bit sock-geeky. For sock-knitters : I won't describe everything in detail, but if you google, you can find several bloggers who write better technical explanations then I do.)
We did a double start cast-on. It was a variaton on the cast-on I learned from Carla and Hilly for the twined knitting.
Then Nancy showed us several ways of neatly joining in the round : her favorite is the cross over join. The heel was interesting, because you start decreasing in the heelflap, which make for no gusset decreasing afterwards ! I think this heel was called a band heel. We finished of with(very apropriately) a 'French toe'.
Alle technieken werden geoefend op dit rare dingetje. (voor de niet-sokkenbreisters wordt dit een post die misschien te technisch wordt. En voor de sokkenbreisters misschien niet technisch genoeg ? Er zijn bloggers die dit beter kunnen beschrijven dan ik, ik geef gewoon de termen mee).
We begonnen met een decoratieve opzet : double start cast-on. Het is een variatie op de opzet die ik van Carla en Hilly leerde in de workshop 'twined knitting'.
Daarna toonde Nancy ons verschillende manieren om netjes een rij te sluiten wanneer je de sok rond begint te breien. Haar favoriet is de 'cross over join'. De hiel was interessant, omdat je al tijdens de grote hiel begint te minderen. Dat betekent dat je daarna geen wreefminderingen meer moet doen. Ik denk dat deze hiel 'band heel' genoemd werd. Uiteindelijk eindigden we met (zeer toepasselijk) de 'Franse teen'.Nancy was so kind to give us a sock pattern for a real sock 'the Marseille sock', that incoparates all the techniques whe have learned here. Must start that one soon.
Nancy gaf ons het patroon mee voor een echte sok, die al deze technieken gebruikt in het patroon. Ze heeft deze sok 'Marseille sok' gedoopt. Mijn vingers jeuken om deze te beginnen !