Thursday, May 21, 2009

madrid


Madrid is a busy and lively city. A bit overcrowded sometimes.... This is a view of Puerta del Sol, our hotel was just around the corner.
Madrid is een heel drukke en levendige stad. Een beetje te druk soms... Dit is Puerta del Sol op een kalm moment, ons hotel was hier om de hoek.


Some people really do everything to find the last parking space...
Sommigen doen veel moeite om geparkeerd te geraken...

It was even busier around the river, where the Madrilennos celebrated San Isidro.
Aan de rivier was het nog drukker, want daar vierden de Madrilenen San-Isidro, de patroonheilige van de stad.

You can find some peace and quiet if you walk a bit further into Parco de Retiro.
Een beetje rustiger is het in het Retiro Park, maar dan moet je wel een beetje verder wandelen dan de roeivijver en het ijsjeskraam....

Or you can visit a yarn store : Lanas Sixto, in Calle de Atocha - lots of Katia yarn and a friendly owner.
Of je kan een wolwinkel bezoeken : Lanas Sixto in de Calle de Atocha - veel Katia garens, en een vriendelijke eigenaar.

And what did I bring home? I always try to 'buy local', so in this case Spanish yarn. My own yarn store has Katia, so I bought different stuff : one hank of some blue 100% wool, 2 balls of a bulky purple thick and thin yarn, and one ball of sock yarn. The funny thing was that the yarn store owner warned me several times for 100% wool - it has to be handwashed! And the sock yarn turns out to be Italian, not Spanish. Oh well, it's a souvenir from a lovely shop.
Wat heb ik meegebracht? Ik probeer altijd een plaatselijke specialiteit te kopen, dus ik was op zoek naar Spaanse garens. Mijn eigen wolwinkeltje heeft veel Katia, dus ik zocht iets anders : een streng 100% blauwe wol, 2 bolletjes zwaar dik/dun garen, en een bolletje sokkenwol. Het was grappig dat de verkoopster mij verschillende keren waarschuwde voor 100% wol - dat moet met de hand gewassen worden! En de sokkenwol blijkt uiteindelijk Italiaans, niet Spaans. Och, 't is een souvenir van een aangenaam kwartiertje in een vriendelijk winkeltje.

2 comments:

hannah said...

Wat een leuk verslag van je reis in Madrid.

Ben je maar een kwartier in de wolwinkel geweest?! Knap hoor.

Je heb in ieder geval leuke aankopen gedaan.

yarnlot said...

Altijd leuk om iets te lezen over de plaatselijke wolwinkels in het buitenland...