Tuesday, November 11, 2008

twined knittting - getwijnd breien


Last weekend the Dutch knitters came to our local yarn store for a workshop 'twined knitting'. I already took a workshop with them, so now I was in the 'advanced' group. It was a small group (only 5 people), so it felt like we had Carla as a personal teacher all to ourselves. Hilly taught the beginners group.

Vorig weekend kwamen de 'dutch knitters' nog eens naar het wolwinkeltje in Leuven, voor een workshop over 'getwijnd breien' (een oude Zweedse techniek). Ik volgde al een workshop hierover, dus deze keer was ik bij de 'gevorderden' ingedeeld. Het was een klein groepje (5 dames). We hadden het gevoel dat Carla onze eigen persoonlijke leerkracht was. En een heel goede en geduldige leerkracht ook nog. Hilly begeleide de beginnersgroep.


This is the result of a whole day of knitting. It doesn't look impressive, but I really learned a lot (this might sound a bit technical, sorry for that):
- a new way of casting on (Carla en Hilly claim to know about 60 different cast-ons, in fact that's an other workshop they teach)
- 2 different ways to increase for thumb gussets
- knitting a one-color row, twining a 2d color on the back
- incorporating a 3d color in a row
- a very neat way to pick up loops around the thumb
- knitting and twining small patterns
and to top it off : another cast-on with 3 strands of yarn, that produces a very neat 3-color braided edge

Dit is het resultaat van een hele dag breien. Het ziet er niet spectaculair uit, maar ik heb hier echt veel geleerd (hier wordt het een beetje technisch) :
- nog een andere manier om op te zetten (Carla en Hilly hebben ook een workshop 'zet 'm op - en ze kennen 60 verschillende manieren om op te zetten)
- 2 verschillende manieren om te meerderen voor een duimspie van een want
- een rij in 1 kleur breien, maar tegelijkertijd aan de achterkant een tweede kleur twijnen
- met 3 kleuren in 1 rij breien
- een heel interessante en keurige manier om lusjes op te rapen voor een duim-inzet
- kleine motiefjes twijnend inbreien
en om te eindigen : nog een andere opzet met 3 draden, die resulteert in een mooi gevlochten 3-kleurige randjeI was so excited about everything I learned, I had to start a 'real' project in twined knitting. These will be mittens, and I am 'designing' them on the go (that means lots of 'unknitting' and starting over again). I want them to look modern and traditional at the same time. Using yarns from stash, will have to see where I end. Maybe similar mittens, but not identical ?

Mijn hoofd tolde van alle nieuwe mogelijkheden, en ik wou direct een 'echt' project beginnen in twijnend breien. Dit worden wanten, en ik 'ontwerp' ze op de naalden (dat betekent dat ik veel uithaal en opnieuw begin). Ik wil dat de wanten er modern en traditioneel tegelijkertijd uitzien. Ik gebruik allerlei overschotjes uit de voorraadkast, dus waar ik zal eindigen is voorlopig een mysterie. Waarschijnlijk 2 verschillende wanten, die toch op een of andere manier een paar vormen. Wordt vervolgd.

No comments: