Friday, August 17, 2007

Day 4 and 5 - St-Petersburg, RussiaI was not sure what to expect from St-Petersburg. It turned out to be a huge, but intriguing city. Of course we saw it at its best : sunny and relaxed on a Sunday.

Ik wist niet goed wat te verwachten van Sint-Petersburg. Het bleek een immense, maar intrigerende stad te zijn. Natuurlijk zagen we de stad op haar best : op een zonnige en relaxte zondag.

On the other hand, on this part of the trip the contrast of being on a luxurious cruise-ship, and the country we visited was immense. The fact that we were docked in the container port added to that. And I really felt like an American tourist when the tour guide in the Hermitage declared that we had 18 minutes to see 18 rooms filled with French impressionists !

Aan de andere kant was het contrast tussen op een luxe-cruiseschip reizen en het land dat we bezochten hier het grootst. We lagen aangemeerd in de containerhaven, dat was ook een factor. Maar toch : een groepje rijke toeristen komt binnenvallen ...Ik voelde me al helemaal een Amerikaanse toerist toen onze gids in het Hermitagemuseum zei : 'hier hebben we 18 zalen met Franse impressionisten, u heeft 18 minuten'. Ik wou graag Rubens zien, maar die stond niet op haar programma. Tijdens de toilet-pauze van de groep heb ik even door de zalen Rubens en Van Dijck kunnen koersen ...

Knittingwise - the flea market at the church of the spilled blood was interesting - lots of hand-knitted ? mohair shawls.

Breiwerk was hier te vinden op een straatmarktje : veel mohair kanten sjaaltjes (handgebreid ?) voor geen geld. Afdingen mag.
And to end this report : my favorite St-Petersburg pictures : a wrought-iron fence, a young couple (with big limousine), and men enjoying their Sunday fishing in the city centre.

Ik eindig hier met mijn favoriete foto's van de stad : ijzersmeedwerk, een jong trouwkoppel (met een grote limousine !), en vissende mannen in hartje stad.

No comments: