Saturday, March 17, 2018

La Fée Dragée

 
De kwalificatiesok van de SockMadness heet Fée Dragée, naar een personage uit de Notenkraker van Tjaikovski. En ondanks de zoeterige naam, de suikerfee, kan dit simpele patroon ook goed voor een man gebreid worden, hoera! Het hangt vooral van de kleurenkeuze af. Deze zijn dan ook bestemd voor de zoon met de grote voeten, die altijd nieuwe sokken nodig heeft.
The qualification sock for SockMadness is called Fée Dragée. And despite its sugarsweet name, it is a pattern that is suitable for men. Dear Son with the big feet always needs new socks, so I choose 'manly' colors to knit these.


Ik gebruikte Zauberball, en het is altijd een beetje afwachten hoe de lange kleurherhalingen zich gedragen in een sok. Soms kan dat verkeerd uitpakken. Eerlijk gezegd, ik heb het hier een beetje gemanipuleerd, zodat de zoon toch ongeveer gelijke zwarte benen had. Voor de kwalificatie moet je het aantal patroonherhalingen aanduiden met markeerringetjes of een markeerdraad, zodat het duidelijk is dat je het minimum vereist aantal rijen gedaan hebt. Ik deed meer, dus ik heb de norm ruim gehaald.
I used Zauberball, and it's always a bit of a gamble how the colors work with those long repeats. Sometimes this goes very wrong... To be fair, I did manipulate the yarn a bit, so that my son has at least matching black legs on his socks. To qualify for the competion you had to mark the minumum required number of repeats on the socks. I did more repeats, so no problem there!

TEn kijk vorig jaar zag dezelfde wol in een ander patroon er heel anders uit...
Same yarn, different pattern in the SockMadness last year, completely different look...


Afje: maart 2018
Wol in voorraad: resten van de SockMadness11
Gratis patroon SockMadness12

Finished Object: March 2018
Yarn in Stash: leftovers from SockMadness11
Free pattern SockMadness 12

Dit jaar hebben alle teams in de SockMadness drakennamen, en ik zit in team Drogon. Misschien toch eens zien of ik de recentste Game of Thrones ergens kan vinden?
I am in team Drogon this year. Maybe it's time to catch up on Game of Thrones?

Afbeeldingsresultaat voor Drogon

No comments: