Sunday, October 04, 2015

Vijf tinten grijs - Five shades of Grey

De laatste twee weken ben ik helemaal gefascineerd geweest door dit project, Tucked, een muts ontworpen door Woolly Wormhead. Mijn proeflapje met 3.25mm gaf me de juiste stekenproef. Maar, ik heb alleen heel korte sokkennaaldjes in deze maat, en mijn steken blijven van de naald glijden. Frustrerend breien zo.
The last two weeks I was absorbed by this project, Tucked, a hat designed by WoollyWormhead. My swatch with 3.25mm needles gave me the right gauge. But, I only have short sockneedles in this size, and my stitches kept sliding of my needles. A frustrating knit.

 
Dan maar overgeschakeld op lange rondbreinaalden in maat 3mm. Ook niet ideaal, maar het gaat al beter. Die 'tucks' oprapen is een beetje wriemelen, echt opschieten doet het niet, het is geen doorbrei-project. Maar wel fascinerend om te zien hoe de muts vorm krijgt met verkorte rijen. In de Ravelrygroep wordt druk verschillende technieken uitgewisseld om dit te doen.
So I switched to long circular needles in 3mm. Better, but still not ideal. Getting those tucks on the needles is a bit fiddly, it's not a quick knit. It's fascinating to see how the hat being shaped by shortrows. In the Ravelrygroup there is a lot of discussion going on about different techniques to do this.

 Op het einde van de muts, als de rijen korter worden, schakel ik toch weer over op de sokkennaaldjes, en ik heb nog extra een korte rondbreinaald gekocht. Hier kan je goed zien hoe de 'tuck' gevormd wordt. De steken van 6 rijen lager worden opgenomen en samengebreid met de rij waar je nu aan werkt.
At the crown shaping I switch to the double pointed needles again, and I have bought an extra short circular needle. Here you can see how the tucks are being knit together.
 
 En dit is het eindresultaat.
And this my final object.
 De muts zit perfect. Voor mij is dat de ideale vorm, een goed aansluitende rand rond het gezicht, en dan wat volume bovenop, een zogezegde 'slouchie beanie'. De averechtse ribbelranden geven er extra visuele flair aan, 't is niet zomaar een muts.
For me this is a perfect shape, a slouchie beanie. The tucks in reverse stockinette add extra visual interest, it's more then just a beanie. 

Deze vijf tinten grijs staan me goed, vind ik. Het was bedoeld voor de cadeautjesmand, maar misschien hou ik deze gewoon voor mezelf. En er komt nog een mysteriemuts samenbreiproject van Woolly Wormhead in november, nog opties om cadeautjes te breien dus.
I also like the five shades of grey. This was ment for a gift, but I might keep it for myself. And there is still the November mysteryhat by WoollyWormhead, so that's another option to knit a gift.
1 comment:

Mer Almagro said...

I love this one Dominique!