Saturday, May 31, 2008

Marseille workshop - day 1


I am back from Marseille, and I have so much to tell, I just don’t know where to start... Let’s start with the first day of the workshops, shall we ?
Ik ben terug van Marseille, en ik heb zoveel te vertellen dat ik niet weet waar beginnen. Zullen we dan maar met dag 1 beginnen ?

Nancy Bush is a great teacher. She arrived a bit late (lost in Marseille), and quickly took the group in hand to get us ‘on schedule’. Once we got going, she turned out to be very well prepared, thorough, informative, clear in her directions and also warm, inspiring, witty ...
Nancy Bush is een fantastische leerkracht. Ze arriveerde een beetje laat (verloren gereden in Marseille), en vloog er direct in om ons 'op schema' te krijgen. Eens we goed bezig waren bleek dat ze goed voorbereid was, en grondig, zeer informatief, met duidelijke uitleg en ook warm, inspirerend en gevat...

The first day we tackled ‘Estonian lace’. We started with a crochet cast-on, and knitted this small lace sampler with ‘nupps’ (estonian bobles). You knit those by purling 5 stitches together. It involves a bit of wrestling with the needles. This is a very traditional Estonian lace pattern, and it’s called ‘lily-of-the-valley’. We finished it by adding a border around it.
De eerste dag ging het over kantbreiwerk uit Estland. We startten met een voorlopige opzet door in een gehaakte ketting steken op te nemen. Dit was het begin van een klein ajourpatroontje met 'nupps' (Estse bobbels). Je breit deze 'nupps' door 5 steken averechts samen te breien. Dat is (voor mij toch) worstelen met de breinaalden. Een rijtje 'nupps' vormt een traditioneel Ests patroon, ook gekend als 'meiklokje'. Hierna breiden we een boord rond het centrale patroon.


While we were trying to make this work, Nancy told us about knitting traditions in Estonia, and showed pictures on her laptop. She also brought several handknit shawls, to fondle and study. I am not sure if I ever will be able to knit something this exquisite !
Terwijl we probeerden dit tot een goed einde te brengen, vertelde Nancy over handwerktradities in Estland, en toonde foto's op haar laptop. Ze bracht ook verschillende kanten omslagdoeken mee, zodat we die konden voelen en bestuderen. Ik ben er niet zo zeker van dat ik ook zo'n kunstwerk kan produceren !

The whole day Nancy made sure everybody was following along, and encouraged questions and gave us input. My neighbour and roommate Manuèle was very inspired : at the end of the day she started a lace stole of her own design. I am glad I managed to finish my swatch. I don’t think those ‘nupps’ and I are ever going to get on good terms. The shawl on the cover of the new Nancy Bush book has over 2000 nupps !
(This is going to be too long, I'll write a bit more about the workshops tomorrow.)
De hele dag door zorgde Nancy ervoor dat iedereen goed kon volgen, en ze moedigde ons aan vragen te stellen. Mijn kamergenoot Manuèle was zo geïnspireerd : op het einde van de dag begon ze al aan een kanten stola naar eigen ontwerp. Ik ben blij dat ik mijn proeflapje heb kunnen afwerken. Die 'nupps' zullen niet direct mijn favoriete breitechniek worden. De omslagdoek op de cover van het nieuwe boek heeft zo'n 2000 nupps in het ontwerp !(zal dus niets voor mij zijn, vrees ik). Dit wordt een lange post,morgen vertel ik nog wat meer over de workshops.

4 comments:

Anonymous said...

Hi Dominique !
Thanks for this wonderful summary ! It sure was lots of fun to meet all the participants and to meet you "live" after reading your blog for sometime .See you !
Danièle

Carla M said...

Dit klinkt helemaal geweldig Dominique, wat goed dat je gegaan bent. Ik wil ook een keer! ;-)
Bedankt voor het verslag en de foto's.

Carla M

startare said...

Coucou Dominique
De lire ton blog m'a ramenée une semaine en arrière à cette journée vraiment mémorable. A bientôt dans le monde virtuel ou réel.
Francine

filambulle said...

Hi dear!
Yes, it was that fun and inspiring. I have made good progresses on my lace scarf and I am loving working on it and reminding me of all the nice moments in Marseille. i don't know if/when I will finally really come back from it.
I am glad to read your blog posts because I really cannot write any now. this is nice to have the pictures and a bit of the story in here.
Thanks again for your kindness to me. A Bientôt
Manuèle