Monday, May 05, 2008

swatch, swatch - proeflapjes

Goal : use old stash. In it are 8 balls of a white shiny cotton/viscose blend (Ibiza). It's short on metrage (80m) so not much I can do with it. It's too shiny for baby stuff, too white for me.
Doel : opgebruiken van oude voorraad. Ik heb 8 bolletjes witte katoen/viscose mengeling in mijn voorraadkast, van een onbekend merk (Ibiza). Er zit niet zo veel op één bolletje (80m), dus erg ver kom je daar niet mee. Dit garen heeft een onregelmatige structuur, en is een beetje blinkend op de dikkere stukken in de draad. Omdat het zo blinkt vind ik het niet echt geschikt voor babyspulletjes. En voor mezelf vind ik het te wit.

I like this pattern by Berocco a lot : Leilani. It's a asymmetric jacket/wrap (one front is longer). You start the back with a lot of stitches, decreased on a central axe. This creates a swingy A-line back. My kind of thing, a bit funky.
Ik vond dit patroon van Berocco heel mooi : Leilani Het is een asymmetrisch omslagjasje (één voorpand langer dan het andere). Op de rug begin je met heel veel steken, die je dan mindert op een centrale as. Daardoor krijg je een A-lijn rugpand, met heel veel zwier. Lijkt me helemaal mijn stijl, een beetje apart.

Can I use the white cotton I have to knit Leilani ? Berocco uses 'linen jeans' a linen ribbon, but it has the same metrage as the Ibiza cotton. I need more yarn anyhow. So, of to the yarnstore I went to look for a yarn that I can combine with the Ibiza. I bought 3 yarns and started to swatch.
Kan ik nu de witte katoen gebruiken om dit ontwerp te breien ? Het gebruikte garen in het patroon is een bandjesgaren, maar met dezelfde looplengte als de katoen. Ik moet in elk geval meer garen hebben. Dus, naar de wolwinkel om een paar bolletjes te kopen van andere garens die met de Ibiza kunnen gecombineerd worden. Ik kocht 3 garens en begon met de proeflapjes.


Lang emotion (very white, mostly cotton). The swatch is knit in an easy lace stitch. The white is too white, and the gauge is wrong. This is getting way too big.
Lang emotion (ook wit en blinkend, vooral katoen),
Dit is een proeflapje in een open steek. Het wit is inderdaad te wit, en met de stekenproef loopt het ook fout. Dit wordt veel te groot.


Gedifra topsoft (cream, very smooth yarn - viscose, polyamide and silk blend). The swatch is 2 rows of topsoft, one row of Ibiza. The contrast between the colors and the yarn qualities is too big. (I know you can't see that on this picture, but trust me, it is)
Gedifra topsoft(ecru en een heel gladde draad - viscose, polyamide en zijde ). Een proeflapje met 2 rijen Gedifra topsoft en 1 rij Ibiza. Het contrast tussen de 2 kleuren en de verschillende structuur van garens is te groot. (ik weet dat je dat niet kan zien op de foto, maar 't is wel zo).


Lana Grossa Silk (cream central core, white thread wrapped around the core yarn - makes a twotoned color - fiber composition is silk, linen, viscose and acrylic).
First I knit a swatch with 2 rows of Silk and 1 row of Ibiza. Looked OK during the day, but in the evening under
artificial light it was again too stripey. Knit on 5,5mm needles - was too floppy.
Lana Grossa silk (een ecru draad met een wit draadje erom heen gewonden : zijde, linnen en ook wat acrylic).
Eerst geprobeerd met 2 rijen Silk en 1 rij Ibiza. In daglicht OK, maar onder kunstlicht ziet het er toch te gestreept uit. Gebreid met een naald 5,5 mm - te los.



Next day I tried a swatch with 1 row of Silk and 1 row of Ibiza on 5mm needles. This works ! Never knew that knitting swatches could be so intriguing.
Dan geprobeerd met 1 rij Silk en 1 rij Ibiza, en op 5mm. Dit wordt het ! Nooit gedacht dat proeflapjes breien zo intriguerend kan zijn.


I have started Leilani. Cross my fingers that everything works out well.
Leilani is gestart. Duimen dat alles goed gaat.

No comments: