Friday, July 20, 2007

Germany - sheep countryWhen we arrived in our hotel in Germany this was the first thing I saw in the hotel lobby - my initial thought was that this hotel had an early x-mas celebration going on.

In ons hotel in Duitsland was dit het eerste wat ik zag - ik dacht dat ze hier al vroeg aan kerstmis begonnen waren ...


and then there were these little guys on the window sill ...

nog wat meer schapen op de vensterbank ...

You could not take a seat without sitting on them - they were everywhere !

Zelfs even zitten in de hal kon niet - de schapen hebben hier de macht overgenomen !

Turn out this region in Germany (Niedersachsen) was sheep 'infested', so to speak. We were in the southern part of Niedersachsen, in a small town called Bodenteich.
In that region you have a lot of heath (moorland), and flocks of sheep. They have their own breed of sheep - the 'heidschnucken'. It's a sheep that descends from the Corsican mouflon sheep.

In deze streek van Duitsland (Nedersaksen) zijn grote heidegebieden waar kuddes grazen. Er is een schapenras dat typisch is voor de streek, nl. de 'heidschnucken'. Prachtige beesten met lange vachten, en grote gekrulde horens, verwant met de Corsicaanse moeflon (een wild schaap). Ik heb ook gelezen dat deze schapen erg belangrijk zijn voor het instandhouden van het ecosysteem van de heidevlakte, maar nu lijkt het vooral toeristisch uitgebuit. Echt overal namaakschapen in het hotel, tot in onze slaapkamer toe !

When we walked around I even found some real ones- not a great picture, but you get the idea.

In een weitje achter het hotel waren zelfs enkele levende exemplaren aan het grazen. 's Morgens werd je dan wakker met schapengeblaat op de achtergrond. Dat is eens iets anders dan het gekoer van duiven in mijn tuin ...

Of course I was curious if I could find yarn of this type of sheep. Didn't find any, probably because the wool of the 'heidschnucken' is very coarse. I bought some other German yarn - 'albwolle' in natural cream color. In the shop where I bought the yarn, they had one fleece of heidschnucken. I am not a spinner, but I noticed it had 2 layers - a finer undercoat, and very coarse outer layer. The 'albwolle' was also spun in Niedersachsen, but the wool came from a more southern part of Germany (schwäbische alp). Maybe there are local spinners around, but I didn't have the time to go exploring - I was there to support the Iron man. And I had 'roast of heidschnucken' for supper !

Natuurlijk was ik benieuwd of je van dit schapenras ook wol kon kopen. Heidschnucken blijken nogal stugge wol te leveren, meer iets voor tapijten dan om te breien. In een plaatselijk souvenirwinkeltje was er wel deze witte 'albwolle', gesponnen in Nedersaksen, maar van een schapenras in Zuid-Duitsland. Ik kon daar wel even een schapenvacht van de heidschnucken aaien - een tweelagige (en tweekleurige) vacht - een stugge, grijze bovenlaag, en fijn donkergrijze onderlaag. Zag er een beetje wolf-achtig uit ! Ik heb niet veel verder kunnen gaan zoeken naar lokale spinners, ik was daar om Iron Man Jan te ondersteunen. Ik heb dan maar heidschnuckengebraad gegeten als avondeten !
1 comment:

Devonshire said...

I didn't know you spun, that is really cool. Love all those sheepies!