Wednesday, October 25, 2006

I'll have to restart the log-cabin afghan


I have been pondering about what to do with the log-cabin afghan. What's the point of knitting an afghan if it never gets used ? It still is decorative, trown over the sofa, but I really would like to see it in use. I started this project to use up my cotton stash (that's why some of the squares are a bit weird - striped centres and so). I used almost all my cotton with a similar gauge, except the Rowan cotton glace I set aside to knit a Kaffe Fassett design (cones waistcoat). I am still collecting yarns - from the 20 or so colors necessary, I already have 9 in the original colors. But will I ever knit that waistcoat ? So I decided to use these cottons, but to make a color card of the yarns I already had collected, for future reference. My son said that by adding another row of squares at the bottom and one at the side, the afghan would be big enough (no garanties that he will actually use it). That means I have to knit 13 squares, undo the border and reknit that. At the rate I am knitting now, I estimate this is another month of knitting and sewing. I guess I am not yet done with this project !

Ik heb zitten piekeren over wat ik nu verder moet doen met mijn gebreide lapjesdeken. Waarom een TV-deken breien als het nooit gebruikt zal worden ? 't Is wel decoratief zo over de zetel, maar het wordt niet echt gebruikt. Bedoeling van dit project was om mijn voorraad katoenen garen op te gebruiken (sommige vierkantjes zijn dan ook een beetje raar uitgevallen, met eigenaardige streeppatronen). Ik heb al mijn katoen met ongeveer dezelfde draaddikte opgebruikt, behalve enkele bollen Rowan cotton glace die ik opzij hield om een Kaffe Fassett vest te breien. Ik ben daarvoor nog garen aan het verzamelen. Van de ongeveer 20 kleuren die nodig zijn, heb ik al 9 van de originele kleuren. Maar zal ik dat vest ooit breien ? Ik heb dus besloten om ook deze garens te gebruiken, en een kleurenstaalkaart aan te leggen om eventueel in de toekomst te consulteren. Mijn zoon zegt me dat met éen rij bij te voegen onderaan, en één rij opzij, het TV-deken groot genoeg zal zijn. Dat betekent dat ik nog 13 vierkantjes moet breien, de boord los maken, alles assembleren en een nieuwe boord breien. Zoals ik nu bezig ben, schat ik dat dit nog een maand werk is. 't Is dus nog niet gedaan !

No comments: