Monday, December 03, 2007

on the slow burner - langzaamaan...Healtwise, I have had some problems. My shoulder acted up again, and I had a bad reaction on the anti-inflammatory drugs. I got a stomach flue on top of that, so I spent the last 2 days in bed and not eating at all. It's the first day I am back on my feet. The flue is going around here, because DH had the same type of stomach upset last week. It was just worse for me, because my stomach was not too good to start with.

Nog wat meer gezondheidsproblemen - de ontstekingsremmers voor de schouder zorgden dan weer voor maagproblemen, en daar dan buikgriep bovenop... De laatste 2 dagen niet gegeten en vooral in bed doorgebracht dus. 't Is nu de eerste dag dat ik terug te been ben. En de buikgriep was hier al in huis, maar omdat mijn maag al overhoop lag was het voor mij dubbelop...

Sooo- with a bad shoulder and a stomach flue, there was really very little knitting.
I did develop a stratey to knit with shoulder pain :
- rule 1 : don't overdo it !
- rule 2 : time it - I allowed myself 15 minutes a day, and set the alarm clock
- rule 3 : choose something 'beyond your comfort zone' - where you really have to think about what you are doing, and where you don't develop a rythm
- rule 4 : on the other hand, choose a project where you get a result with not too much knitting - small projects it is

Dus met de schouder en de buikgriep is er hier niet veel gebreid de laatste week. Ik heb wel een strategie ontwikkeld om te breien met schouderpijn :
- allereerst - niet overdrijven !
- ten tweede : zet een limiet. Ik gunde mezelf een kwartiertje per dag, getimed met de keukenwekker (soms wel moeilijk om te stoppen)
- ten derde :zoek iets dat niet automatisch gaat, een voor jou nieuwe techniek, waar je bij moet nadenken en nog geen ritme ontwikkelt
- ten vierde : aan de andere kant - zoek een project waar je snel iets bereikt, een klein projectje dus (geen grote kanten sjaal of trui beginnen)


Rule 1 and 2 worked out fine - I managed to finish the 'hedgerow socks' in a week, where it would have taken me one evening otherwise. Truth be told, I only had to finish the toe of the second sock.
Rule 3 and 4 : I started 'back to basics' a sock knitted on 2 circulars (new technique to me, especially the cast-on). And I also started the 'mock wave cable socks', from the book 'favorite socks'. But then the flue kicked in, so not much to show yet ...

Regel 1 en 2 werkten goed - ik slaagde erin de 'hedgerow socks' af te maken in een week (anders een dagje werk). Ik moest wel alleen nog de teen van de 2de sok uitbreien.
Regel 3 en 4 - Ik startte 'back to basics' een sok gebreid op 2 rondbreinaalden (nieuw voor mij, vooral de opzet). En ik startte ook de 'Mock wave cable socks' uit het boek 'favorite socks'. Maar toen kwam de buikgriep, dus nog niet veel om te tonen ...

3 comments:

Chrisknits said...

Hope you are back to normal soon!

yarnlot said...

How can an addicted knitter be so reasonable! Take care...

Breien in Lansingerland said...

Wordt snel beter!