Thursday, August 01, 2013

Een ronde sjaal- vervolg / Round&Holey - part 2

Na een nachtje slapen besloot ik nog een poging te doen om mijn sjaal te blocken. Eerst heb ik wat gegoogled en op youtube gekeken om goede tips te vinden voor het hele proces.
Stap 1: een speld in het midden zetten en met een meetlat de  gewenste diameter opmeten.
After a good night sleep and some googling for pictures and tips I decided to make another attempt at blocking my shawl. Step 1: place a pin in the middle and measure out the diameter.

Stap 2: uitspelden in stapjes, zoals op een uurwerk op 12u - 3u - 6u - 9u
Step 2: pin out in increments, as you would on a clock at 12 - 3 - 6 - 9 o'clock.

Stap 3: nog kleinere tussenstapjes, en blijven spelden...
Step 3: keep pinning in smaller increments...

Ik koos ervoor om de sjaal in punten te spelden, tussen de kleine ajourmotiefjes in de tricot boord.
I choose to pin the edging into points, inbetween the small lace inserts in the stockinette border.

En dat blijf je doen, helemaal rondom - ongeveer 2 uur ben ik ermee bezig geweest.
And keep on pinning, it took me about 2 hours.

Nu ligt die te drogen. Nog niet perfect, maar ik ben er veel contenter mee dan de vorige keer!
It's drying now. It's not perfect, but I am much happier now!


1 comment:

Priegelaarster uit Leuven said...

Wat een werk! Bewijs dat blocken dus echt zijn nut heeft.