Sunday, June 21, 2009

linkie-linkie


Edited because my link was not complete!It should work now...

You-tube link - the newsitem about World wide knit in public day in Belgium. Of course it is in Dutch, but if you scroll down, you can read a summary of the dialogues!

voor wie het nog niet gezien heeft : de 1000-zonnen reportage over wereldbreidag in Hasselt kan je op Youtube bekijken.

Monday, June 15, 2009

wwkip - wereldbreidag


Last Saturday I attended a KIP-event in Hasselt, Belgium. We were invited by Jan, one of the few knitting men I know...
Zaterdag ben ik naar de wereldbreidag geweest. Jan, die op zowat alle brei-evenementen opduikt, had ons in zijn thuisstad uitgenodigd.

I joined the Ostend knitting club on the train for the last hour of their journey (they already had travelled for 2 hours...).
Ik stapte op de trein en voegde me bij de breisters uit Oostende voor het laatste uur van hun 3 uur durende reis...

We arrived on a sunny square that filled up with over 200 knitters. The event was organized by Jan and the Crea-clubs of OKRA, a social-cultural organisation. At the Ravelry table there were about 20 knitters. It was fun to meet online friends, and get to know some new ones... And everything was taped for TV. I am curious to see what they make of it...

In Hasselt waren er zo'n 200 breiers en breisters. Het evenement werd mee georganiseerd door OKRA, die hun creaclubs onder de aandacht brachten. Met de Ravelrygroep hadden we een tafel van zo’n 15-20 mensen. Het was heel plezant om online mensen in het echt te zien, en echte mensen nog wat beter te leren kennen. Er was ook een cameraploeg van 1000-zonnen die Jan geïnterviewd heeft. Zou morgen (dinsdag 16 juni) in de uitzending zitten!

Wednesday, June 10, 2009

aeolian


I can show another finished project - a shawlette, based on the Aeolian pattern in the spring Knitty. I have mixed feelings about this project.
Ik kan weer eens een afgewerkt project tonen - een schoudersjaaltje, gebaseerd op het 'Aeolian' patroon in de lente 2009 editie van het online magazine 'Knitty'. Ik heb een beetje gemengde gevoelens over mijn eindresultaat.
First of all : it's a very clever, intriguing design. Nothing wrong with that! It uses several lace designs, that flow into each other. You can make a small shoulderette, or a huge shawl, depending on how many times you repeat the different lace parts. The shawl is finished by a decorative border. Again, you can choose between a large border, or a narrow one
Het is een goed ontworpen en intriguerend patroon - daar is niks mis mee. Het ontwerp bestaat uit verschillende kantpatronen die vloeiend in elkaar overlopen. Je kan een klein schoudersjaaltje maken, of een enorme omslagdoek, zoals Yarnlot. De grootte van het eindproduct wordt bepaald door hoe vaak je de verschillende kantpatronen herhaalt. De puntsjaal wordt afgewerkt met een decoratieve boord, en weerom heb je de keuze tussen een smalle of brede boord.
The lace is inspired by the desert landscape - Aeolian is the way the wind sculpts the desert...The lace also depicts the different dessert plants - the small lace pattern is called 'yucca', the bigger lace pattern is 'agave'.... The design uses a lot of beads, sprinkeled through the yucca part, and on the border. I knit 4 Yucca repeats, one Agave and a large border.
De kantpatronen zijn geïnspireerd door een woestijnlandschap - het Eolisch proces is de manier waarop wind een landschap vorm kan geven (bvb. duinen, rotsformaties...). De kantpatronen verwijzen verder naar bepaalde woestijnplanten - het kleine patroontje is 'yucca', het grotere patroon 'agave'. In de sjaal worden veel kraaltjes ingebreid, vooral in het yuccapatroon en in de boord. Voor de volledigheid : ik breide 4 yuccapatroontjes, 1 agave en een brede boord.
Good : I really like the colors of my own handdyed yarn, and how it works in this design.It's always a bit tricky to use a variegated yarn with a lace project...
Pluspunt : ik vind de kleuren van mijn handgeverfd garen erg geslaagd, en ook hoe ze samenwerken met dit ontwerp. Het is altijd een beetje afwachten hoe een gevlamd garen werkt met een kantpatroon.

Bad : I am not sure I like that many beads in a shawl. I am tempted to knit this again - but then I would choose to only use beads on the borders. For the beads I used a mix of colors (rainbow, bronze and milky peach/gold-lined). I used the milky peach ones sparingly, because they really stand out. In the end, I was running out of beads and decided to use the milky peach anyway. This makes that the border has mainly those beads, and I really like the effect! Sometimes serendipity kicks in...
Minpunt : ik ben niet zeker of ik zoveel kraaltjes in een ontwerp mooi vind. Als ik dit opnieuw zou breien, dan zou ik alleen kraaltjes in de boord gebruiken. Voor de kraaltjes gebruikte ik een zelfgekozen kleurenmix (regenboog, brons en melkachtig perzik met een gouden binnenkant). Die laatste kralen gebruikte ik niet zo vaak - ze vallen erg op. Op het einde van mijn project waren mijn kralen bijna op, en besloot ik die melkachtige dan toch te gebruiken. Dat maakt dat deze nu vooral op de boord zitten, en ik vind het effect heel erg geslaagd! Toeval kan soms mooi zijn...

My main problem with the FO is the size. I like small shawls, but the crescent shape of this one makes it ‘rest’ on a part of my body that I don’t want to draw attention to… It will make a nice Xmas present for someone, I guess. If only I had knit it a bit bigger… I have plenty of yarn left-over.
Belangrijkste minpunt is de grootte (of kleinte, als dat een woord is). Ik hou van kleinere schoudersjaals, maar de halvemaanvorm maakt dat vanvoor de sjaal 'rust' op een deel van het lichaam waar ik niet direct de aandacht op wil trekken...Dit wordt dus een mooi kerstgeschenk voor iemand. Ik heb er spijt van dat ik toch niet de grotere versie heb gebreid... ik heb namelijk nog heel wat garen over! (genoeg voor nog eens een te kleine sjaal)